Es presenta la ICO-ICS Praxi per al tractament de la leucèmia limfàtica crònica

Es presenta la segona edició de la ‘ICO-ICS Praxi per al tractament de la leucèmia limfàtica crònica’. La guia és el resultat de la col·laboració interdisciplinària de diferents professionals de l‘ICO, l’ICS i de l‘IDI, el compromís dels quals s’ha vist reforçat en el context de pandèmia com el que estem vivint.

Seguint quest treball conjunt que s’està duent a terme, en aquests moments hi ha diversos grups treballant en l’elaboració de guies de pràctica clínica d’altres patologies com el càncer d’esòfag.

Actualment s’estan produint canvis importants en el món del tractament oncològic amb la introducció de tecnologia sanitària innovadora (fàrmacs, tècniques de radioteràpia, etc.) i noves dianes terapèutiques. És per aquest motiu que cal garantir la millor utilització dels recursos disponibles sobre la base de la màxima evidència possible. Així doncs, el gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques amb criteris d’eficiència i amb un esforç continuat d’avaluació de resultats. Aquesta guia dibuixa l’algoritme de tractament tenint en compte particularitats del malalt com son l’estat funcional i característiques moleculars.

Podeu consultar aquesta nova ICO-ICS Praxis a la pàgina web de l’ICO.

Què són les ICO-ICS Praxi?
La definició de les Guies de Pràctica Clínica (GPC) que comunament podem trobar a la literatura científica és la proposada per l’Institut of Medicine (1990) i les defineix com “el conjunt de recomanacions desenvolupades de manera sistemàtica per ajudar als clínics i als pacients en el procés de la presa de decisions, sobre quines són les intervencions més adequades per resoldre, a través de l’evidència científica, els problemes que sorgeixen diàriament amb els pacients”.

Així doncs, les ICO-ICS Praxi són unes guies terapèutiques, que cerquen el consens entre els professionals. Sempre avalat amb el màxim grau d’evidència disponible, i per tal d’assolir un lideratge clínic potent, son un model basat en el consens professional i la capacitat de col·laboració entre l’ICO, l’ICS i l’IDI.

El punt de partida per a les guies conjuntes ICO-ICS són les ICOPraxi, les guies terapèutiques que l’ICO ha desenvolupat durant la darrera dècada. L’any 2007, la direcció de l’ICO va decidir començar a elaborar GPC pròpies partint de les Oncoguies catalanes. Des que es va iniciar aquest projecte, les ICOPraxi han resultat una eina molt bona tant per a la gestió clínica com per a l’avaluació/incorporació de noves tecnologies i la gestió del coneixement.