Es presenta el projecte ‘Genomes per la Vida’

Aquesta setmana s’ha presentat el projecte Genomes per la Vida (GCAT). Impulsat per l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), l’Institut Germans Trias i amb la col·laboració del Banc de Sang i de Teixits i del Programa de Prevenció de l’ICO, és un estudi de recerca basat en la genètica i l’epigenòmica per a la predicció, diagnòstic i tractament de malalties cròniques.

genoma

Descripció de l’estudi: genòmica i epigenòmica
El GCAT és un projecte de recerca genòmica en salut, que investiga quines són les components genètiques en la salut i les seves derivacions: la malaltia i el seu tractament. A partir d’una mostra biològica (anàlisi de sang) es realitzarà la caracterització genòmica, que juntament amb les dades de salut i clíniques dels participants, permetrà extreure les conclusions sobre el rol del factors genètics individuals en l’estat de salut.

En aquest sentit, l’objectiu principal serà determinar com es modifica o s’altera la predisposició genètica d’una persona (l’epigenoma) sota determinats factors ambientals i hàbits de vida. Conèixer el pes específic, el genètic i l’ambiental, determinarà com s’incrementa, disminueix o és manté inalterable el risc de desenvolupar una malaltia determinada i/o la resposta de cada individu a un tractament específic.