Es fan públiques les conclusions de la 1a trobada virtual de l’associacionisme i el voluntariat

S’ha fet públic aquesta setmana el document amb les conclusions de la 1a trobada virtual de l’associacionisme que va tenir lloc el passat 13 de novembre per reflexionar sobre els efectes de la crisi sanitària i social en les entitats i proposar estratègies per a l’associacionisme i el voluntariat.

Screenshot 2020-11-26 at 10.39.05

El document final,  elaborat amb les millores proposades per les 50 entitats participants, presenta les conclusions de la jornada que aborda els impactes de la pandèmia sobre les entitats i reflexiona sobre les noves estratègies que cal impulsar des de les mateixes entitats i des de les administracions públiques.

Impacte de la crisi, estratègies i polítiques públiques

En relació amb l’impacte de la crisi social i sanitària en les entitats i el voluntariat, el document identifica els tres àmbits més afectats: l’economia de les entitats, l’activitat ordinària i els seus  projectes d’intervenció i les persones vinculades. A la vegada, el document també fa una aproximació a les oportunitats que s’han pogut generar en el sector arran de l’esclat de la crisi.

Pel que fa a les estratègies que han d’impulsar les entitats per combatre els efectes de la crisi i enfortir-se, les conclusions de la trobada remarquen quatre àmbits d’acció: estratègies en relació amb la gestió, organització interna i sostenibilitat; estratègies vinculades a la implementació de projectes; estratègies relacionades amb els equips i les persones beneficiàries i, finalment, estratègies en relació amb la comunitat i l’entorn.

Finalment, quant a les polítiques públiques que cal impulsar, s’identifiquen quines són aquelles que són prioritàries mantenir i consolidar i quines cal millorar i reforçar per combatre els  efectes  presents i futurs de la crisi. En aquest sentit, el document de la trobada identifica 9 grans estratègies de política pública que cal ara prioritzar (legislar per a fomentar l’associacionisme, reformular el sistema d’ajuts i subvencions, consolidar i incrementar els recursos públics adreçats a les entitats, potenciar les accions de reconeixement públic, millorar la coordinació i comunicació, entre d’altres…).

Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Aquestes prioritats trobaran el seu encaix en l’actual estratègia del Govern, plasmada en el Pla  Nacional  de  l’Associacionisme  i  el  Voluntariat  de Catalunya (2018-2021), la vigència del qual pot estendre’s quatre anys més (2022-2025) per garantir la seva implementació i el seu impuls.