Es crea el comitè de càncer avançat de tiroides entre l’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital Universitari de Bellvitge

El 2019 arrenca amb la posada en marxa del nou comitè de càncer avançat de tiroides (CAT) amb la participació de professionals de l’ICO l’Hospitalet i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

07012019-Comite-cancer-avancat-tiroides.jpg_2104194538

El CAT neix amb l’objectiu d’orientar la política de qualitat assistencial dels pacients diagnosticats de càncer avançat de tiroides i proposar línies de treball multidisciplinari en relació al tractament i seguiment d’aquest tipus de neoplàsia.

Aproximadament el 10% dels pacients amb càncer de tiroides presenten estat avançat. Aquests pacients sovint són d’elevada complexitat i amb un abordatge terapèutic que pot incloure diferents opcions no clarament estandarditzades (seguir controls, tractament sistèmic, assajos clínics, tractament local i/o tractament simptomàtic). Per tal de garantir la millor qualitat assistencial per aquests pacients i davant la necessitat d’una intervenció multidisciplinària, s’ha creat el CAT.

El Comitè es reunirà inicialment de forma bimensual i està creat per professionals d’ambdues institucions. Concretament de l’ICO l’Hospitalet hi formen part Inmaculada Peiró, Unitat Funcional de Nutrició Clínica, com a coordinadora; Maria Plana i Miren Taberna (Oncologia Mèdica), Alícia Lozano (Oncologia Radioteràpica), Maria Labori (Unitat de Cures Pal·liatives), i Esther Vilajosana (infermera referent de la Unitat Funcional de Cap i Coll). Així mateix, del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’HUB hi participen Jordi Puig de la Bellacasa, Núria Vilarrasa i Carles Villabona.

Comitès específics de tumors
Els comitès de Tumors i les Unitats Funcionals són els eixos centrals del procés assistencial oncològic i es basen en la corresponsabilitat i consens en el diagnòstic i la decisió terapèutica. Entre altres activitats, en els comitès es discuteixen els casos clínics, es realitzen i s’avaluen protocols, i es consensuen les noves tècniques.