Els tatuatges acolorits, en perill per la prohibició de milers de productes químics

Aquest 2022 ha entrat en vigor la prohibició de milers de substàncies químiques inclosos en la tinta dels tatuatges, i el 2023 no es podran fer servir el verd i el blau més utilitzats.

tattoo-g9cb993bc4_1920

Els tatuadors europeus s’han quedat amb molts menys recursos per fer la seva feina, i la situació encara es complicarà més l’any que ve.

El gener va entrar en vigor la prohibició europea de 4.000 substàncies químiques, considerats perillosos, que s’inclouen en les barreges dels pigments utilitzats en tatuatges i en maquillatge permanent.

La decisió va ser presa a finals del 2020, i es va fixar un període de transició de 12 mesos, que es va complir a principis del 2022. El gener del 2023 entrarà en vigor, també, la prohibició de dos pigments específics, dels colors verd i blau, àmpliament utilitzats en el sector i sense alternatives disponibles actualment.

Alguns estats membres ja aplicaven limitacions similars, però aquesta llei, que es va començar a discutir el 2016, pretenia harmonitzar criteris en l’àmbit europeu.

El gener, milers de químics van quedar prohibits per a la seva aplicació en la pell humana per protegir la salut dels ciutadans de la UE, segons explicava el comissari europeu de Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius:

“A més de les al·lèrgies i els problemes de la pell, els productes químics tòxics que es troben a les tintes de tatuatges poden causar altres efectes adversos per a la salut, com el càncer.”
Els perills potencials dels químics utilitzats en tatuatges

La preocupació de l’Agència Europea de Substàncies Químiques (ECHA, en anglès) és que la barreja de productes químics que inclouen les tintes dels tatuatges i el maquillatge per micropigmentació pot contenir “substàncies perilloses que causen al·lèrgies a la pell i altres impactes sobre la salut més greus, com ara mutacions genètiques i càncer“.

L’aplicació de les tintes de tatuatges i maquillatge permanent tenen dues implicacions que augmenten la perillositat dels químics: en primer lloc, els pigments de la tinta, injectats a la dermis, poden migrar a diferents òrgans, “com els ganglis limfàtics i el fetge”.

Per altra banda, els productes químics utilitzats acostumen a estar en contacte amb el cos durant tota la vida, i per tant “també hi ha la possibilitat d’exposició a llarg termini als ingredients potencialment nocius”, una situació de la qual no existeixen estudis suficients per avaluar-ne els riscos exactes.

Fins i tot quan els tatuatges s’eliminen amb làser, les substàncies químiques es descomponen en altres derivats i partícules més petites que inclouen productes químics nocius, que acaben circulant per tot el cos.

El nou reglament obliga els productes químics implicats a incloure un etiquetatge més exhaustiu que faciliti la investigació sobre els seus possibles efectes secundaris, que doni informació addicional als consumidors i que permeti l’aplicació correcta de les noves restriccions.

Les etiquetes dels elements químics permesos han de comptar amb especificacions sobre els seus ingredients exactes. L’etiqueta també ha de mencionar específicament el seu ús en tatuatges i maquillatge permanent i ha d’incloure les declaracions de seguretat corresponents.

Tatuadors amb menys colors a la paleta

La restricció europea dels químics s’aplica en diferents graus. En alguns casos, només es permeten en determinades concentracions, que sovint han patit reduccions dràstiques. En d’altres, la prohibició és total.

En tot cas, el problema és important per als artistes tatuadors, que d’un any a l’altre han vist molt reduïda la gamma de colors que tenen permès fer servir i han hagut de començar a buscar alternatives més segures.

El cas és especialment complicat amb dos pigments específics: el pigment Blau 15:3 i el pigment Verd 7. El Comité d’Avaluació de Riscos de l’Agència Europea de Substàncies Químiques va considerar que no existien “alternatives més segures i tècnicament viables per cobrir aquest espectre de colors”.

Per als pigments verds i blaus que s’utilitzen en tatuatges es va recomanar ampliar el període de transició fins a l’any que ve. D’aquesta manera, la Unió Europea té en compte el temps necessari per als fabricants per reformular les mescles i trobar-hi alternatives segures, un procés que, diu el sector, no serà fàcil i encarirà el preu de les tintes.