Els nous reptes de l’associacionisme i el voluntariat arran del covid

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha engegat un procés participatiu a participa.gencat.cat on les associacions i persones voluntàries podran dir la seva. Aquest procés està obert des del 15 de setembre i es tancarà el proper 6 d’octubre. El procés de participació culminarà amb una torbada on es debatran i validaran les propostes.

Amb l’objectiu de valorar l’impacte del coronavirus sobre la ciutadania i les organitzacions, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), ha obert aquest procés participatiu per promoure un espai de debat i reflexió del conjunt de l’associacionisme i el voluntariat per tal d’avaluar els principals efectes de la crisi social i sanitària sobre les entitats, i decidir quines han de ser les prioritats del futur immediat.

El procés participatiu vol agrupar multitud de veus i mirades, tant de gestors d’entitats com de persones voluntàries, i que hi participin entitats de diversa naturalesa i dels més diversos àmbits d’actuació d’arreu de Catalunya.

Durant aquestes 3 setmanes, les entitats i les persones voluntàries tindran l’oportunitat de fer aportacions i proposar idees sobre aquests dos eixos:

EIX 1: Com ens ha impactat la crisi COVID19?
  • Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació d’emergència?
  • Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre l’estructura i la gestió de les entitats?
  • Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre les persones ateses?
  • Quin ha estat l’impacte de la crisi sobre el voluntariat?
EIX 2: Quines han de ser les prioritats a partir d’ara?
  • Polítiques públiques: propostes de canvi i noves estratègies.
  • L’estratègia de les entitats: noves orientacions i noves mirades.
  • Oportunitats i aprenentatges de la crisi covid19 en el sector.
  • Recursos necessaris per garantir la viabilitat de les entitats

Un cop s’ha accedit a aquest procés participatiu, caldrà registrar-se per poder fer les aportacions. Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, des de la DGACC es farà el buidatge, l’anàlisi i la seva síntesis per poder debatre-les el dia 30 d’octubre, en el marc d’una trobada virtual amb representants del sector. El divendres 30 d’octubre tindrà lloc la trobada virtual de l’associacionisme i el voluntariat, que comptarà amb la participació de les entitats del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i de la resta d’entitats que s’hagin inscrit per participar-hi.