“Els estils de vida són claus en el desenvolupament del 80% de càncers”

ENTREVISTA al Dr. Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’IDIBELL, l’Institut d’Investigació Biomèdica de l’hospital de Bellvitge.

1. manel esteller

Vostè és especialista en epigenètica. Com definiria aquest camp?

L’epigenètica és el camp que estudia com es controla la genètica, el genoma. Té a veure molt amb el fet de com les activitats que fem (com mengem, l’exercici físic…) són capaces d’impactar amb l’activitat del nostre genoma.

Quin paper juga l’epigenètica en el desenvolupament d’un càncer?

Sabem que el càncer és una malaltia genètica perquè hi ha mutacions però també és una malaltia epigenètica perquè s’altera tota la química del genoma i, per tant, és una part essencial d’aquesta malaltia.

És possible controlar els canvis epigenètics mitjançant estils de vida o fàrmacs?

Els canvis genètics són complexos de tornar enrere. En canvi, els canvis epigenètics són més senzills perquè no deixen de ser una activitat de química que arriba i, per tant, de la mateixa manera pot marxar. I pot marxar adoptant un hàbit de vida adequat. En aquest sentit es tracta de menjar equilibradament, fer exercici físic moderat, no fumar… Tot això és capaç de donar-nos una epigenètica normal.

Creu que en un futur molts càncers ja seran curables tal i com alguns experts afirmen?

Avui en dia es curen el 60% dels càncers i aquesta xifra va augmentant en aproximadament un 2% anual. Crec que encara hi haurà millores i potser hi haurà descobriments que faran augmentar aquest 2% anual al 4%.

Quin paper juga el desenvolupament d’un càncer amb la prevenció

La genètica, és a dir, allò que ens ve heretat, el càncer hereditari, és un 10% (1 de cada 10 casos). La resta són tumors esporàdics, són tumor on l’ambient i les coses que fem hi té molt a veure. Per tant, els estils de vida són claus en el desenvolupament d’un 80% de càncers aproximadament.