Els biomarcadors d’imatge limiten l’activitat biològica dels tumors

El Congrés Internacional d’Imatge Mèdica Avançada aplicada a l’Oncologia, organitzat per l’Àrea Clínica d’Imatge Mèdica de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, de València, ha analitzat les aportacions que l’ús de la imatge mèdica té en el diagnòstic de les lesions, el coneixement de la seva extensió i propietats, el tractament oncològic, principalment a través de la radiologia intervencionista, i els avenços en radiologia de precisió amb biomarcadors de la imatge.

congres cancer valencia
Luis Martí Bonmatí, responsable d’Àrea d’Imatge Mèdica de l’Hospital La Fe, de València. (Enrique Mezquita)

Una de les principals conclusions és l’avanç que suposen els biomarcadors d’imatge a l’hora de “conèixer heterogeneïtat dels tumors, la seva agressivitat biològica i els canvis produïts pel tractament en cada pacient, sempre que sigui necessari”, segons ha explicat a DM Luís Martí Bonmatí, responsable de l’Àrea d’Imatge Mèdica de la Fe. A tall d’exemple, és possible l’observació de perfils d’agressivitat amb l’anàlisi de la perfusió tumoral en els tumors de recte i cervell.

Segons l’especialista, quan s’administra un mitjà de contrast i s’observa com varien els vasos i els teixits en el temps, podem calcular els paràmetres dels tumors i el seu entorn. Així, es pot saber per a cada part d’un tumor la densitat vascular i la permeabilitat de les parets dels capil·lars.

Aquestes dades són molt importants en oncologia, ja que es relacionen amb la neoangiogènesi tumoral i la proliferació tumoral. En els tumors malignes cerebrals, per exemple, “avaluar la permeabilitat dels capil·lars a la perifèria del tumor es relaciona amb la supervivència i és un paràmetre que pot emprar-se per determinar l’àrea d’irradiació en la radioteràpia i la sensibilitat a la quimioteràpia d’aquests tumors”. Aquests paràmetres poden calcular la tomografia computada (TC) i la ressonància magnètica (RM) i permeten, a més, visualitzar en mapes de colors la resposta en temps real d’un tractament i l’abast de la seva efectivitat.

D’aquesta manera, es pot saber en els tumors rectals, per exemple, la seva cel·lularitat, la densitat vascular, la seva sensibilitat a la radioteràpia i la seva neovascularització amb una gran precisió. “Aquests mapes paramètrics del tumor poden avaluar l’efecte en temps real d’un tractament i predir amb rapidesa el tipus de resposta que presenta un tumor sense necessitat de tornar a biopsiar al pacient en els tumors cerebrals i càncers de recte”, remarca l’especialista.