Els 8 cancerígens més freqüents al treball

 

A l’entrada ¿Treballar pot provocar càncer? ja vam veure unes nocions bàsiques sobre el càncer laboral, però quins són els cancerígens més freqüents al treball?

Quan es parla d’agents cancerígens a l’entorn de treball es sol pensar en productes i substàncies de naturalesa química, però cal tenir en compte que també hi ha altres tipus d’agents relacionats amb l’aparició del càncer que no són de tipus químic i que també poden ser molt freqüents als nostres llocs de treball. Si vols saber com s’ha realitzat aquesta llista de cancerígens més freqüents, segueix llegint …

 Els cancerígens més freqüents en les persones treballadores

Aquestes són les exposicions més freqüents que, segons l’evidència científica, provoquen càncer o és probable que el provoquin:

 1. Radiació ultraviolada (UV) solar. Tal i com passa a la majoria dels països d’Europa, la radiació UV solar és l’agent cancerígen al que estan exposats més treballadors. Les estimacions indiquen que uns 238.000 treballadors de Catalunya (un 10%), entre ells molts agricultors i treballadors de la construcció, estan exposats als rajos del sol mentre realitzen la seva activitat a l’aire lliure, i per tant tenen major risc de càncer de pell.
 2.  Treball a torns. La segona exposició a cancerígens més freqüent és el treball que inclou el torn de nit, considerat com a probable cancerígen per l’Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC), sobretot per la seva associació amb el càncer de mama, i que afecta a més del 7% de la població treballadora.
 3. Fums de motor dièsel. Sempre que s’utilitzin motors que funcionin amb combustible de tipus dièsel es generen fums i altres productes de combustió que també poden provocar càncer, sobretot de pulmó. S’estima que un 3,7% dels treballadors estan exposats a fums de motor dièsel. Els col·lectius de treballadors del transport per carretera, del manteniment de vehicles i d’algunes activitats de la construcció són els més exposats al respirar aire contaminat per aquestes substàncies.
 4. Sílice cristal·lina. La sílice cristal·lina és un component natural que, a més de trobar-se a les roques i la sorra, també es troba en materials per a la construcció com el formigó i el maó. L’exposició a partícules petites de sílice que es troben a l’aire, principalment el pols de quars, s’associa al càncer de pulmó. S’estima que un 1,8% dels treballadors poden estar exposats a la sílice cristal·lina.
 5. Radón. El radó és un gas radioactiu que es forma de forma natural de la desintegració d’elements radioactius com l’urani que pot estar present en alguns tipus de roques com el granit i que es acumulen en espais mal ventilats situats sota terra o prop del sòl. Aquests nivells solen ser molt baixos en la majoria dels casos. L’exposició a radó s’associa amb el càncer de pulmó.
 6.  Hidrocarburs aromàtics policíclics. Aquests compostos, que són disruptors endocrins, es formen principalment per la combustió incompleta de la matèria orgànica i en diversos processos industrials. Pensa que si ets fumador, la teva major exposició a aquests compostos serà a través del tabac, que és la major causa de càncer. El benzopirè, que és un tipus d’hidrocarbur aromàtic policíclic, s’ha classificat com a cancerígen per la IARC per la seva acció genotòxica (pot produir danys a l’ADN).
 7. Benzè. El benzè té molts usos a la indústria, per exemple es fa servir per a fabricar productes químics en la fabricació de plàstics, resines i certs tipus de gomes. També es troba de forma natural a la benzina. El benzè s’ha associat a alguns tipus de leucèmia, i es calcula que un 1,3% dels treballadors estan exposats a aquest compost.
 8. Crom VI i els seus compostos. Els compostos de crom hexavalent s’utilitzen, per exemple, com a anticorrosius, en el metall acabat i en els processos de fabricació de pigments i alumini. També estan presents en els fums de soldadura de materials d’alumini. Aquests compostos s’han associat al càncer de pulmó i a alguns càncers de cap i coll.

Com s’ha fet aquesta llista?

Aquesta llista és fruit dels esforços que ha fet en els darrers anys l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral per a identificar els cancerígens més freqüents als treballadors de Catalunya amb el projecte CAREX-CAT. El projecte CAREX-CAT, de l’anglès CARcinogen EXPosure (Exposició a cancerígens), és un sistema d’informació que conté estimacions del nombre de treballadors exposats a diferents agents cancerígens segons els processos de treball i el sector d’activitat econòmica de les empreses.

Els resultats obtinguts són similars als d’altres països del nostre entorn. Segurament alguns dels agents inclosos a la llista us han sorprès i penseu que tots (treballadors i no treballadors) podem estar exposats a ells … És cert, per això és molt important prevenir el càncer, tant dins com fora del treball.

 Són diferents les exposicions laborals i les ambientals?

Moltes exposicions d’origen laboral també es troben en altres ambients no restringits al lloc de treball i els seus efectes són additius, és a dir, es sumen amb l’exposició acumulada, i no es poden diferenciar. El que sí solen ser diferents són algunes característiques de l’exposició i el tipus de col·lectiu de persones exposades:

 • A nivell laboral la freqüència i la intensitat de moltes exposicions tendeixen a ser majors.
 • També és més freqüent que els treballadors estiguin exposats a més d’una substància perillosa a la vegada. Aquestes substàncies poden interactuar entre si i presentar efectes diferents als que tindrien si es presentessin soles.
 • I, evidentment, una exposició ambiental pot afectar a tothom, mentre que les laborals només si treballem en llocs específics.

Finalment, recordeu que podeu seguir aquests consells per protegir-vos davant el càncer laboral.

 

Aquesta entrada s’ha realitzat en el marc de col·laboració amb el blog Mejor Sin Cáncer.

Mayte Martín-Bustamante

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral