El web de la FECEC obté el segell de qualitat que atorga la Fundació Health On the Net (HON)

El lloc web de la FECEC ha subscrit el Codi de Conducta HONcode, un estàndard ètic de consens que atorga la Fundació Health On the Net (HON). Aquest reconeixement per part de l’organisme més prestigiós del món en matèria de salut i internet certifica l’absoluta fiabilitat, utilitat i eficàcia dels nostres continguts.

1. codi honcode

L’obtenció per part de la FECEC d’aquest segell de qualitat suposa que una entitat de reputació contrastada garanteix la qualitat i veracitat de la informació que oferim. Els principis requerits per HONcode per avalar una pàgina web estan recollits en el seu Codi de Conducta, que se centra fonamentalment en els següents requisits:

  • Qualsevol consell mèdic o de salut serà proporcionat per metges o professionals de la salut.
  • La informació està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient i el seu metge.
  • Respecte a la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants.
  • La informació serà recolzada amb referències clares a les fonts de les dades.
  • Els beneficis d’un tractament, producte comercial o servei han de ser recolzats amb evidències objectives.
  • Proporcionar adreces de contacte perquè els usuaris puguin contactar amb els responsables de la web.
  • El patrocini del lloc web ha d’estar identificat de manera transparent.
  • Indicar clarament si hi ha una font de finançament publicitària.

La Fundació Health On the Net (HON) promou i guia la publicació a internet d’informació útil i fiable sobre la salut i el seu ús eficient i apropiat.

Fundada el 1995, HON és una organització no governamental i no lucrativa, acreditada pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Durant més de 12 anys, HON s’ha centrat en la qüestió fonamental de proporcionar als ciutadans una informació que respecti uns estàndards ètics.