El VHIO reforça el seu model integral d’investigació en càncer amb la incorporació de 8 nous grups

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia ha incorporat en els darrers mesos vuit nous grups amb l’objectiu de reforçar els seus programes de recerca preclínica i clínica, i poder donar resposta des de diferents perspectives als reptes que planteja actualment la investigació d’aquesta malaltia.

fillers-low-res-17-1-thegem-blog-default

Això ha estat possible gràcies a una inversió de 2.900.000€, en la seva major part aportada per la Fundació Cellex, que ha permès renovar la primera planta de l’Edifici Cellex per convertir-lo en un espai de 900 m2 de laboratori destinat a la incorporació de nous grups preclínics. Els 5 equips que s’han incorporat a aquest programa i que centraran la seva investigació, de manera especial, en la comprensió dels mecanismes d’iniciació i progressió del càncer són els següents:

  • El Grup de Cicle Cel·lular i Càncer, dirigit pel Marcos Malumbres, professor ICREA, amb una destacada trajectòria internacional en recerca en divisió cel·lular i càncer, estudia les alteracions en els mecanismes que regulen la proliferació cel·lular amb l’objectiu d’identificar proteïnes implicades en el cicle cel·lular que puguin ser noves dianes terapèutiques per dissenyar tractaments més efectius, amb un èmfasi especial en tumors de mama i còlon.
  • El Grup de Envelliment i Càncer, liderat pel Mate Maus, estudia l’impacte del metabolisme del ferro en processos d’envelliment i immunitat antitumoral en leucèmies i tumors sòlids per tal d’entendre millor la incidència de càncer en pacients adults i dissenyar tècniques de diagnòstic per imatge per a la seva detecció precoç.
  • El Grup d’Enginyeria Genòmica, dirigit pel Francisco Barriga, aplica tecnologies d’enginyeria genòmica basades en CRISPR per estudiar l’impacte de les alteracions estructurals al genoma de les cèl·lules tumorals i com aquestes determinen la seva evolució i capacitat de metàstasi, amb especial dedicació a investigar aquests processos en els càncers de pàncrees. Aquest grup ha obtingut finançament europeu a través de l’ERC Starting Grant.
  • El Grup d’Immunogenòmica Computacional, que dirigeix el Francisco Martínez, aplica mètodes computacionals i de seqüenciació genòmica per identificar alteracions en tumors primaris i metàstasis que influeixen en l’heterogeneïtat tumoral, així com els mecanismes pels quals les cèl·lules canceroses evadeixen la vigilància del sistema immune. El seu grup mantindrà una estreta col·laboració amb la Hartwig Medical Foundation, una de les organitzacions més grans a nivell mundial compromesa amb l’oncologia genòmica de precisió.
  • El Grupo de Biomarcadors i Dinàmica Clonal, liderat pel Rodrigo Toledo, que ja formava part de l’equip de VHIO, investiga l’heterogeneïtat genètica dels tumors i les alteracions moleculars responsables de la resistència a teràpia, així com la validació de tècniques de seqüenciació genòmica per a la seva detecció primerenca en biòpsia líquida.
  • Pel que fa al Programa d’Investigació Clínica del VHIO també s’han incorporat tres nous grups clínics liderats per oncòlogues mèdiques amb una trajectòria destacada a la institució i que són referents a les seves àrees d’especialització. En aquest sentit, els nous grups clínics són:

  • El Grup de Càncer Colorectal, liderat per la Elena Élez, investiga en el desenvolupament de noves teràpies en diferents subtipus moleculars de càncer colorectal, així com en la identificació de biomarcadors de resposta i resistència a teràpia dirigida i immunoteràpia.
  • El Grup de Melanoma i Altres Tumors Cutanis, liderat per la Eva Muñoz Couselo, se centra en les noves teràpies dirigides i la resistència a la immunoteràpia mitjançant la realització d’una investigació translacional centrada en el melanoma i altres tumors de la pell. La seva activitat també es basa en la identificació de noves vies terapèutiques i la recerca de nous biomarcadors per a una selecció de tractament més precisa que coincideixi amb les especificitats de cadascun dels pacients.
  • El Grup de Càncer de Cap i Coll, que dirigeix la Irene Braña, es focalitza en la investigació en assaigs clínics de nous fàrmacs en pacients amb tumors originats a l’àrea de cap i coll (cavitat oral, faringe, laringe, nasosinusals i de glàndula salival), així com en la caracterització molecular d’aquests tumors per millorar en tractament dels mateixos.
  • Seguint amb la visió de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, els grups translacionals i clínics continuaran treballant en estreta col·laboració per abordar els reptes que tenim en investigació oncològica i poder donar resposta a les necessitats dels i de les pacients amb càncer.