El Trueta potencia les extirpacions dels càncers digestius per via endoscòpica

L’hospital Josep Trueta de Girona aposta per extirpar càncers del sistema digestiu en fases inicials per via endoscòpica per evitar així la cirurgia convencional. El servei de Digestologia de l’hospital gironí ha potenciat en el darrer any l’aplicació de tècniques endoscòpiques per a tumors incipients de còlon, estómac i esòfag, el que permet evitar el quiròfan i la cirurgia oberta.

La recuperació és més ràpida que amb la cirurgia convencional i la preparació, més simple. ics girona
La recuperació és més ràpida que amb la cirurgia convencional i la preparació, més simple. ics girona

Tradicionalment, aquest tipus de neoplàsies, tot i estar en fases inicials, s’erradiquen amb cirurgia convencional, cosa que allarga el procés de recuperació del pacient.

Des de fa dos anys, l’hospital de referència de les comarques gironines practica ocasionalment aquest tipus d’intervencions, però el perfeccionament de les tècniques endoscòpiques, algunes de les quals són molt innovadores a Catalunya, permetrà ara que anualment un centenar d’intervencions es facin així.

Aquesta xifra representa, aproximadament, tres de cada quatre neoplàsies inicials de còlon, estómac i esòfag que es fan cada any al Josep Trueta.

En el cas dels càncers d’esòfag, tenint en compte que es tracta de tumors en una fase inicial, el 100% es podrà tractar ara amb aquest procediment. Gairebé tots els càncers d’estómac es podran extirpar amb endoscòpia i el 30% de les colectomies precoces -que al Trueta se’n fan gairebé cent a l’any-, també.

El centre és el de referència a la regió sanitària de Girona i per això els responsables del Servei de Digestologia de l’hospital Josep Trueta ja s’han reunit amb els responsables dels hospitals comarcals per posar-los al dia de les noves tècniques endoscòpiques que practiquen i posar-les a l’abast dels pacients que se’n poden beneficiar.

I és que l’avenç en el camp de les endoscòpies i la millora de l’instrumental que s’utilitza permeten un nou escenari d’oportunitats d’aplicació de diferents tècniques per a cada cas.

Una de les més innovadores en aquest àmbit és la resecció transmural endoscòpica, una tècnica que el Trueta va ser el primer hospital de Catalunya a posar en pràctica l’any 2015 per tractar els tumors de còlon. Gràcies a la seva evolució, permet un alt índex de precisió en l’extirpació de l’àrea afectada.

El Servei de Digestologia de l’hospital Josep Trueta també és capdavanter en l’ús de l’anomenada radiofreqüència de Barrett en càncers d’esòfag i  la dissecció endoscòpica submucosa amb bisturí microscòpic.

Aquestes tècniques es duen a terme amb una sedació profunda que permet al pacient una recuperació molt més ràpida que amb la de la cirurgia convencional, i que li simplifica la preparació per a la intervenció.