El tractament del mieloma múltiple es reactiva amb noves teràpies dirigides

Un estudi publicat a la revista The Lancet Oncology ofereix una nova investigació sobre nous agents terapèutics que canviaran el panorama desolador del mieloma múltiple.

Es tracta d’un assaig clínic en fase III -denominat Panorama- que ha dirigit Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica i Translacional de la Clínica Universitat de Navarra. Els resultats mostren una millora estadísticament significativa i clínicament rellevant de quatre mesos en la mitjana de la supervivència lliure de progressió en els pacients amb mieloma múltiple o en recaiguda.

Els inhibidors  d’aquesta investigació tenen el potencial de revertir el silenciament de certs gens implicats en el creixement i la supervivència tumoral.  També s’aprecia una tendència cap a la millora de la supervivència global, tot i que encara és aviat per oferir dades definitives al respecte. No obstant això, aquests inhibidors representen el primer tipus de fàrmacs amb un mecanisme d’acció totalment diferent als actualment disponibles i amb uns resultats més esperançadors.