El Tercer Sector Social lamenta l’avançament de les eleccions al Parlament de Catalunya

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya lamenten que, una vegada més, la inestabilitat política tindrà un impacte directe en les persones en situació de vulnerabilitat, les principals perjudicades; en les entitats socials que les estan atenent i acompanyant, gairebé dos milions de persones a Catalunya, i en les persones treballadores.

“És impossible desenvolupar i consolidar les polítiques socials de lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats amb legislatures tan inestables i curtes com les dels darrers anys”. A més, considera que, sense nous pressupostos, s’ha perdut una oportunitat per avançar en la garantia dels drets socials, la sostenibilitat de les entitats i l’equiparació salarial de les treballadores.

La Confederació i la Taula afirmen que la decisió d’avançar la finalització de la legislatura, just quan s’havien de consolidar determinades polítiques i mesures que són clau, és un desencert. “En alguns casos, tornem a la casella de sortida i, en d’altres, quedaran aturades durant mesos.

Mentrestant les condicions de vida de la ciutadania empitjoren i les entitats socials han de continuar donant-hi resposta”. De cara a l’escenari postelectoral, les dues capçaleres destaquen que tota la feina que s’ha portat a terme fins ara s’ha fet des del consens i que confien que, en el
moment d’iniciar la legislatura, es pugui reprendre tota aquest treball per avançar el més ràpidament possible a favor del bé comú. La Taula del Tercer Sector Social i La Confederació adverteixen que, a causa d’aquest avançament electoral, estan en risc o decauen nombroses iniciatives i normatives de reforç del sistema de drets i protecció social, destinades a persones en situació de vulnerabilitat, però també de reconeixement i enfortiment del tercer sector. “Si decau la possibilitat de revisar la Cartera de Serveis Socials i els escandalls dels seus costos, es perd l’oportunitat d’avançar cap a l’equiparació salarial de les treballadores del sector amb les treballadores de la funció pública, un fet que pot resultar un fort retrocés per al sector, donat que som els garants dels drets de totes les persones en situació de màxima vulnerabilitat social” afegeixen.

Entre les que impacten directament en les persones destaquem:

 • Desplegament dels Consells Territorials del SOC per a la millora i apropament local de la definició, governança i implementació de les polítiques actives d’ocupació.
 • Proposició de llei de modificació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania per ampliar la cobertura d’aquest dret social a les persones que hi tenen dret, però que no hi estan accedint.
 • Projecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària per garantir una resposta de qualitat i equitativa a les persones amb més necessitats d’atenció.
 • Avantprojecte de llei del mecenatge.
 • Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2025-2029 per a l’actualització dels tipus de prestacions (serveis socials bàsics, serveis socials especialitzats i prestacions econòmiques) i la seva garantia a Catalunya.
 • Desplegament de l’acord per a la construcció d’un sistema de Serveis Socials propi de Catalunya per millorar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i acostar l’equiparació laboral entre funció pública i privada.

Entre les que afecten les entitats socials destaquem:

 • Proposició de llei del Tercer Sector Social per dotar un marc legal i reconèixer el paper i contribució de les entitats socials catalanes.
 • Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials per agilitzar i enfortir el sistema de col·laboració entre l’administració i les entitats i agents socials prestadors de serveis.
 • Desplegament del 4t Pla de Suport al Tercer Sector Social amb mesures per enfortir les entitats socials catalanes, facilitar el desenvolupament de les seves tasques, fer més efectives les polítiques destinades als col·lectius en situació de vulnerabilitat que atenen i reforçar i aprofundir en el model català de benestar.
 • Noves bases de la CONVO 2025, la principal convocatòria de subvencions de les entitats socials.
 • Constitució del Consell de Participació del SOC per reconèixer el paper de les entitats socials en la definició i avaluació de les polítiques actives d’ocupació.

Font: Taula del Tercer Sector Social de Catalunya / La Confederació