El Taulí i la Vall d’Hebron signaran un protocol perquè el seguiment dels pacients estabilitzats d’oncologia pediàtrica es continuï fent a Sabadell

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, i el gerent dels Serveis Assistencials de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut, Àlex Guarga, han explicat aquesta reordenació en una reunió amb professionals relacionats amb la pediatria del Taulí i amb els alcaldes de la zona d’influència del centre.
b2022a70-a8d4-47cb-b605-357b720e37fd
Seguint aquest criteri del protocol, hi ha 39 nens i nenes que ja han passat la fase aguda, i que estan estabilitzats, i que continuaran fent el seguiment a Sabadell, a través de les oncòlogues de Vall d’Hebron que es desplaçaran al Taulí; mentre que 31 infants, que encara estan en aquest procés més intens, seran tractats a partir de dilluns a la Vall d’Hebron. Les dues oncòlogues pediàtriques que fins ara estaven al Taulí aniran a treballar a la Vall d’Hebron i també seran les encarregades de tractar aquests 31 nens i nenes de Sabadell, perquè així hi haurà una continuïtat amb els pacients.
A Catalunya, cada any es diagnostiquen uns 200 casos de càncer infantil de 0 a 14 anys, que tenen una gran complexitat i que es consideren patologies poc freqüents. En aquests casos tan complexos, els estandars europeus recomanen que es realitzi una concentració de l’oncologia pediàtrica per poder estudiar-los millor, poder-ne fer un tractament més acurat amb innovacions farmacològiques, manejar-los amb més expertesa i obtenir millors resultats.
A Catalunya, aquests centres de referència són la Vall d’Hebron i l’hospital Sant Joan de Déu, que estan reconeguts i acreditats internacionalment i que tenen mitjanes d’entre 80 i 100 casos nous a l’any. La Societat Europea d’Oncologia situa en 30 el nombre mínim de casos nous per any i al Taulí aquesta mitjana, en els darrers deu anys, se situa en 9-10 casos nous, segons dades del registre espanyol de tumors infantils. Aquesta tendència de l’ordenació en l’oncologia pediàtrica es repeteix arreu d’Europa: a París i la seva àrea metropolitana, amb una població de 12 milions d’habitants, hi ha dos centres de referència, i a Dinamarca, un.
El CatSalut ha subratllat que la concentració de l’oncopediatria no és un fet aïllat, sinó que forma part d’un conjunt d’ordenació i concentració de gran complexitat que s’està implantant a Catalunya i també a la resta d’Europa o Amèrica des de fa anys i que es realitza en altres àmbits com per exemple cardiologia, traumatologia, oncologia o neurologia.
“Amb aquestes decisions sempre busquem la millor qualitat dels pacients visquin on visquin i la qualitat dels treballadors dels professionals que presten aquest servei”, ha subratllat el director del CatSalut, Adrià Comella. Algunes d’aquestes concentracions ajuden a millorar la supervivència i, per exemple, haver concentrat en un número reduït de centres hospitalaris els tumors d’esòfag, pàncrees, fetge o estómac ha permès reduir la mortalitat entre un 30 i un 70%. “La concentració ha sigut exitosa amb aquest plantejament”, ha apuntat Guarga.
Pel que fa al cas concret de la concentració oncopediàtrica, aquest procés es va iniciar el 2012 i Vall d’Hebron i el Taulí ja han estat coordinats durant aquests anys en una primera fase (actualment hi ha diversos tractaments complexos en oncologia pediàtrica que es fan a la Vall d’Hebron com cirurgia oncològica, quimioteràpia complexa, radioteràpia i trasplantament de moll d’os) i ara es completa l’ordenació. També cal afegir que s’articularà un mecanisme per poder compensar les dietes i els desplaçaments per als pacients que vagin a Barcelona.
Potenciar la pediatria
El director del CatSalut ha volgut deixar clar que “el Parc Taulí és un dels grans hospitals del país i continuarà essent així”. Pel que fa a la pediatria, hi ha altres àrees que es potenciaran: el Taulí serà un dels centres de referència per a neonats complexos (menys de 1.500 grams); s’augmentarà la complexitat per als politraumes infantils i això significa que els pacients més complexos amb politraumatismes es tractaran al centre hospitalari de Sabadell, i també es revisaran els circuïts perquè alguns pacients amb patologies bàsiques, que ara són derivats a Barcelona, es quedin al Vallès (aproximadament, uns 150 nens i nenes). També està previst que el Taulí, juntament amb Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, treballin l’ordenació de l’ictus pediàtric.
Al marge de pediatria l’Hospital Taulí de Sabadell veurà reforçats altres serveis en aquest procés de reordenació que afecta diversos àmbits: es convertirà en el centre de referència del Vallès Occidental i del Bages de la cirurgia oncològica de càncer d’ovari; incrementarà el servei d’implantació de Dispositius Automàtics Implantables (DAIs), que són marcapassos d’alta complexitat; duplicarà l’activitat de cateterismes cardíacs en un període de 3 o 4 anys, i des d’aquest any forma part de la xarxa d’unitat d’expertesa per atendre malalties minoritàries de tipus cognitivo conductuals de base genética, conjuntament amb Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu.