El resultat estètic de la cirurgia del càncer de mama condiciona el tipus de tractament

L’objectiu de la jornada organitzada per la Unitat Funcional de Mama de l’HUB i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) vol ser un espai de debat i reflexió sobre com influeix el resultat estètic en el tipus de cirurgia a realitzar i sobre la necessitat d’avaluar l’estètica de la mama després d’un tractament per càncer de mama.

jornada cancer mama

La Unitat Funcional de Mama de l’HUB i l’ICO diagnostica i tracta al voltant de 450 pacients de Càncer de Mama a l’any, el 75% dels quals se’ls hi realitza una cirurgia conservadora. Aquesta cirurgia té dos objectius: per una banda evitar una eventual recidiva de la malaltia i per l’altra, obtenir un òptim resultat estètic. Però es calcula que al voltant del 20 % de pacients poden tenir un resultat estètic no satisfactori. És per aquest motiu que anticipar el resultat estètic que obtindrem després de la cirurgia és important per tal d’indicar si aplicarem una o altra tècnica.

Quan es preveu que el resultat estètic pot ser desfavorable, es valora si es poden associar tècniques d‘oncoplàstia (técniques de cirurgia plàstica que ajudaran a millorar el resultat estètic del càncer de mama). Si això no és possible, la indicació és una cirurgia radical o mastectomia.

En un estudi realitzat a l’HUB que inclou 180 pacients tractats amb cirurgia conservadora, s’han avaluat quins són els condicionants que aconsellen la realització d‘una tècnica d‘oncoplàstia. La presència de ptosis (descens) de la mama, asimetria mamària prèvia, tumors multifocals, i de més gran tamany, son factors associats a aquesta tècnica per aconseguir un resultat estètic òptim.

Les i els pacients sotmesos a una tècnica d‘oncoplàstia tenen un percentatge superior de marges lliures de tumor, tot i així, donat que la tècnica que s’utilitza és complicada, hi pot haver més risc d’infecció de ferida o d’aparició d’hematomes.

Així doncs, per evitar la subjectivitat, ja sigui de les i els pacients o del professional cirurgià a l’hora de decidir quina tècnica utilitzar, en la valoració del resultat estètic és important incorporar tests com el Breast-Q. Aquest recull la valoració de la pacient, tant del resultat estètic com la influència de la cirurgia en el seu context social.

L’acte per a la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama inclou dues conferències, una sobre la importància de l’estètica de la mama i l’altra sobre els factors de risc que influeixen en la cirurgia de mama, i una taula rodona, amb participació de professionals i pacients per reflexionar sobre la cirurgia conservadora de la mama i la mastectomia.

La Unitat Funcional de Càncer de Mama de l’HUB i l’ICO

Les unitats funcionals són un tipus d’organització que permet l’abordatge integral dels pacients. Diversos especialistes treballen en un espai físic comú i prenen una decisió conjunta sobre la manera de procedir. Aquest abordatge multidisciplinari i la immediatesa permeten escurçar els intervals diagnòstics i terapèutics i millorar els resultats clínics.

La Unitat Funcional de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia és la més antiga de l’Estat i la que té un major volum de pacients de Catalunya. Està integrada per 24 membres: ginecòlegs, cirurgians plàstics, radiòlegs, anatomopatòlegs, oncòlegs mèdics, oncòlegs radioteràpics, infermeres, psicooncòlegs i personal d’administració.

Tots ells estan especialitats en la patologia mamària. Des de la seva creació, ha tractat unes 6.500 dones. Realitza 1.000 primeres visites anuals, de les quals es confirma un càncer en unes 460, i té unes 5.500 pacients en seguiment.