El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte s’estén per la Regió Sanitària Barcelona

A partir d’aquest mes de setembre el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte s’estendrà a diferents territoris de la Regió Sanitària Barcelona (RSB), com ara el Barcelonès Nord i Maresme, el Barcelonès Sud o l’Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta de la ciutat de Barcelona; fins al final d’any s’anirà desplegant a la resta del territori de la regió, que abasta els municipis de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

càncer còlon

L’ICO serà el responsable d’estendre el programa al territori metropolità sud (Baix Llobregat, Garraf) i al Barcelonès Nord, Baix Maresme i Maresme Central. Amb això, l’ICO serà el responsable de convidar a fer-se el test de sang oculta en femta a 474.000 persones, la qual cosa representa un increment de gairebé 5 vegades la població que convidava fins ara. L’extensió també suposa col·laborar amb gairebé 600 farmàcies (incloent les 92 que ja cooperen) 94 Àrees Bàsiques de Salut (79 noves i 15 ja existents) i 11 unitat d’endoscòpia.

El programa està adreçat a una població diana d’homes i dones de 50 a 69 anys, període d’edat de més risc i en què la detecció precoç s’ha demostrat beneficiosa. A partir d’aquest setembre, i al llarg de dos anys, aquestes persones aniran rebent una carta on se’ls explicarà el funcionament de la prova.

Aquest Programa té per objectiu la detecció precoç d’aquest tipus de càncer, que a partir dels 50 anys és el més freqüent en la població catalana si es considera conjuntament homes i dones. Es tracta d’una de les línies estratègiques d’actuació del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 del Departament de Salut que té com a objectiu potenciar els aspectes preventius i està adreçat a la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors, ja que el càncer de còlon i recte és la segona causa de mort a Catalunya i s’ha demostrat que participar en els programes de detecció precoç redueix la mortalitat en un 17%.

A partir de setembre es començaran a enviar les cartes als homes i les dones entre 50 i 69 anys on s’iniciï el Programa convidant-los a participar-hi. Allà es detalla la llista de farmàcies adherides on pot acudir la ciutadania, on la persona interessada haurà de lliurar la carta rebuda, que conté imprès un codi d’identificació personal. A la farmàcia li faran unes preguntes sobre els seus antecedents personals i familiars, i li donaran un kit per dipositar una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a l’establiment. El mètode de cribratge es fa a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta.

Si són negatius els resultats de les anàlisis, els participants rebran una carta on se’ls informarà d’aquest resultat i se’ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d’endoscòpies del centre respectiu, on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d’aquest estudi, s’indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d’un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.