El Parlament de Catalunya aprova la Llei del Voluntariat

El ple del Parlament de Catalunya va aprobar ahir la Llei del Voluntariat, primera normativa específica que regula l’acció voluntària. Fins l’aprovació d’aquesta nova norma, Catalunya no disposava d’un marc legal propi a banda de la Carta del Voluntariat.

llei voluntariat
El Ple aplaudint l’aprovació de la Llei del voluntariat. Font: Parlament de Catalunya.

La Llei del voluntariat té per objectiu regular el model català de voluntariat i la finalitat de “divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social”.

El text defineix les persones voluntàries, i estableix els seus drets i els seus deures així com els de l’entitat en el marc de la qual exerceix la seva activitat i els de les persones destinatàries de l’acció voluntària.

La Llei del voluntariat a més, estableix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, del qual la FECEC en forma part, com a òrgan consultiu i d’assessorament en la matèria.

A finals de 2012, el govern de la Generalitat va aprovar la memòria prèvia a la tramitació de l’Avantprojecte de la Llei del Voluntariat amb l’objectiu principal de regular, protegir i consolidar el model català de voluntariat.

L’Avantprojecte va ser aprovat el 10 de desembre de 2013 i va iniciar el seu tràmit parlamentari el 13 de gener de 2014, amb la seva publicació al Bitlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Anna Varderi, membre de la Junta Directiva de la FECEC, va participar en el grup de treball del Consell d’Associacionisme i Voluntariat per redactar la llei, i també va comparèixer davant la comissió del parlament per defensar el text i exposar el punt de vista de la FECEC.

Després de la presentació d’esmenes, la Comissió de Benestar, Família i Immigració va acordar en la sessió del dia 16 de juliol de 2015 el text que ha arribat al ple del dia 23 de juliol.