El paper de l’ICAM i els criteris d’avaluació del pacient oncològic

La FECEC, Junts contra el càncer, va organitzar el passat 4 de març juntament amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) una jornada de treball amb l’objectiu d’establir un espai de diàleg per conèixer el paper de l’ICAM i la realitat dels supervivents de càncer des de la perspectiva laboral.

ICAM

A partir de les 10 hores, la Dra Cristina Zuazu, Cap del Servei d’Avaluacions Mèdiques d’Incapacitats Permanents a Barcelona i Catalunya Central va explicar quin és el paper de l’ICAM, les estadístiques actuals i els criteris que s’apliquen per concedir incapacitats temporals o permanents. Zuazu va parlar també dels aspectes generals que es tenen en compte a l’hora d’avaluar un pacient oncològic. Els factors depenen bàsicament de l’òrgan afectat, el grau d’afectació del càncer, els símptomes generals del pacient i les característiques del tumor.

A la segona part de la jornada, a partir de les 11.20 hores, un representant de cada una de les entitats de la FECEC va presentar presentar les casuístiques més habituals que reben a l’entitat.

Aquesta sessió de treball deriva de la jornada que va organitzar la FECEC, Junts contra el càncer, el passat 22 d’octubre titulada “La reinserció laboral i el càncer de mama” que va concloure en la necessitat de fer un treball conjunt entre tots els agents implicats per superar les dificultats laborals que pateixen les persones que han superat el tractament.

Això inclou, donar més informació a les pacients sobre les actuacions de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques a l’hora de fer l’avaluació i millorar la seva comunicació.