El major mapa de supervivència de càncer destapa diferències entre països

El major mapa mundial de supervivència del càncer torna a mostrar que el codi postal és més important que el codi genètic en la salut pública. El treball, elaborat per 500 investigadors amb dades de 25 milions de pacients en 67 països, demostra que el càncer és molt més letal en unes regions que en unes altres. Per exemple, la supervivència als cinc anys del càncer més comú en nens, la leucèmia limfoblàstica aguda, arriba al 90% al Canadà, Àustria, Bèlgica, Alemanya i Noruega, enfront de països com Jordània, Tunísia, Indonèsia i Mongòlia, en els que oscil·la entre el 16% i el 50%.

Mapa de la supervivència del càncer
Un accelerador per al tractament del càncer. Font: El País.

L’estudi, denominat Concord 2, afirma que la major part de les diferències observades “són probablement atribuïble a la desigualtat en l’accés als serveis de diagnòstic i tractaments òptims”. Els autors recorden que la presència d’acceleradors lineals -les màquines utilitzades per a produir raigs X capaços de destruir les cèl·lules canceroses d’un pacient- varia enormement per països. A Europa, habitualment hi ha com a mínim una màquina per cada 500.000 habitants. A l’Índia, una per a entre 2 i 5 milions de persones. En països com Kenya i Tanzània, amb prou feines hi ha un aparell per a més de 5 milions habitants. I en més de 30 països d’Àfrica i Àsia no n’hi ha cap.

Entre els 10 tipus de càncer estudiats, els de fetge i pulmó són els de pitjor pronòstic, amb una supervivència menor del 20%. L’estudi recull dades del període 1995-2009. En aquest lapse, la supervivència als cinc anys després del diagnòstic d’un càncer de pulmó va millorar en països com Israel (passant d’un 17% a un 24%) i el Japó (d’un 23% a un 30%), però segueix sent “molt mediocre” en algunes parts d’Europa, com el Regne Unit, on només arriba al 10%. A Espanya frega el 13%.

Al segle XXI no hauria d’existir un abisme tan dramàtic en la supervivència “, afirma la principal autora de l’estudi. “Aquests estudis d’avaluació són fonamentals, perquè reflecteixen en bona mesura el funcionament del sistema sanitari”, opina Miquel Porta, catedràtic de Salut Pública a l’Institut d’Investigacions Mèdiques de l’Hospital del Mar, a Barcelona. Que el càncer sigui o no una sentència de mort depèn de la detecció i el tractament primerencs.

“A Espanya, el diagnòstic i l’inici del tractament es retarden de forma inacceptable “, segons l’epidemiòleg Miquel Porta. Aquest epidemiòleg ressalta les diferències entre països rics i pobres i aplaudeix “la bona feina que estan fent alguns països a Amèrica Llatina amb els recursos disponibles”. El nou anàlisi mostra que la supervivència enfront dels càncers de mama i colorectal ha millorat en tots els països desenvolupats i també a Sud-amèrica, sobretot al Brasil, Colòmbia i Equador. En aquest últim país, el 68% dels pacients de càncer de còlon segueixen vius cinc anys després del diagnòstic, enfront del 59% a Espanya, segons les dades de l’estudi.

Pel que fa al càncer de mama, Brasil arriba a cotes de supervivència el 87%; EUA, de gairebé el 89%; Espanya, el 84%; i Mongòlia, el pitjor en aquesta classificació, de tan sols el 56%.