El Govern publica el llistat de teulades de fibrociment a Catalunya, moltes d’elles amb amiant

La Generalitat ha publicat el nou mapa de cobertes amb fibrociment, una eina que vol servir per dissenyar l’estratègia que ha de permetre la retirada progressiva de l’amiant, les fibres del qual poden causar càncer.

Catalunya acumula unes 700.000 tones de fibrociment repartides en 122.460 cobertes que s’estenen arreu del territori, moltes de les quals contenen amiant.

De fet, pràcticament totes les poblacions del país tenen construccions amb teulades d’aquest tipus que, sumades, ocupen una superfície total de gairebé 40 quilòmetres quadrats.

Consulta el mapa aquí.

Les xifres presentades constaten que el fibrociment present en teulades es concentra, sobretot, en municipis urbans, el 71%, mentre que el 29% restant es troba en cobertes de l’àmbit rural. La zona de Catalunya on se n’ha detectat més quantitat és l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però també hi ha altes concentracions a Osona, el Bages o el Segrià.

Llegeix l’article sencer al web de 3cat.