El Govern modifica els terminis per a la renovació del permís de conduir de les persones que han superat un càncer

El Butlletí Oficial de l’Estat va recollir el passat divendres 26 de maig la modificació del Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig. Aquest canvi, impulsat des del Ministeri de Presidència per a posar fi a la discriminació que patien les persones que han superat un càncer en renovar el seu permís de conduir.

Diseño sin título (16)

El canvi equipara els terminis de renovació del permís de conduir de les persones que han superat un càncer amb els de la resta de la població. És a dir, els pacients que fa tres anys que van finalitzar el seu tractament oncològic podran renovar-lo no en el termini de tres o cinc anys previst actualment, sinó en el que li correspon per raó d’edat, com la resta dels conductors.

D’altra banda, l’ordre assenyala que per a obtenir aquesta equiparació, els pacients amb trastorns hematològics han d’esperar deu anys de remissió completa. En el cas de pacients oncològics no hematològics “no han d’existir processos oncològics que, per la seva simptomatologia o tractament, produeixin pèrdua o disminució greu de les capacitats sensitives, cognitives o motores que incideixin en la conducció”.

Segons s’assenyala en el BOE, la regulació actual “limita considerablement els terminis per a la pròrroga del permís de conducció» a les persones que han superaat un càncer, «tot i haver-se acreditat per un facultatiu la remissió de la mateixa o no existir evidència de la malaltia i no estar en tractament adjuvant”.

Explica el text publicat en el BOE, que aquesta discriminació implica que, en l’actualitat, per a prorrogar la vigència del permís de conduir, les persones que van patir càncer, «continuen sent considerats» malalts, «inclusivament quan han superat la fase més intensa del tractament i no tenen limitacions ni seqüeles físiques”.