El Govern aprova el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021

El Govern ha aprovat el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021. També ha donat el vistiplau a la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat.

Foto de la reunió (Jordi Bedmar)
Foto de la reunió (Jordi Bedmar)

PNAV Horitzó 2021

L’aprovació d’aquest Pla, amb un escenari temporal fins al 2021, representa una fita important en el marc de les polítiques públiques de Catalunya per a l’impuls i la consolidació d’un teixit associatiu fort, madur, independent i amb capacitat crítica, i per al foment del fenomen del voluntariat. Actualment hi ha a Catalunya més de 1,5 milions de persones vinculades al teixit associatiu i més de 500.000 voluntaris i voluntàries.

El Pla es planteja com un full de ruta estratègic de quatre anys de durada i assenyala i prioritza les actuacions a implementar en funció de cinc àmbits d’actuació, 17 programes estratègics i 61 línies de treball. Preveu actuacions en l’àmbit de la sensibilització i la promoció del voluntariat i l’associacionisme; mesures de reconeixement del fenomen associatiu i de l’acció voluntària; actuacions d’impuls de la formació i del coneixement a l’abast de totes les persones vinculades al món de les entitats; mesures de suport per a l’enfortiment de les entitats i accions que estimulen i generen sinergies tot fomentant el treball en xarxa entre els diferents agents del territori, incentivant la seva dimensió comunitària.

Comissió i procés d’elaboració

D’altra banda, per coordinar totes les mesures i polítiques del Pla es crearà una Comissió Interdepartamental, que estarà adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El procés d’elaboració d’aquest Pla s’ha dut a terme per mitjà d’un procés de participació transparent, d’ampli abast territorial i sectorial, i amb la col·laboració activa del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.