El Govern aposta per les polítiques de recerca en la Salut

El Departament de Salut ha presentat  la convocatòria d’ajuts en recerca i innovació del PERIS, 2016-2020. La finalitat d’aquesta convocatòria és un procés competitiu que permetrà despertar la creativitat i seleccionar els millors projectes, i potenciar els investigadors sanitaris catalans, prioritzant projectes que tinguin programes d’impuls del talent i l’ocupabilitat i programes de coneixement d’excel·lència.
Dos estudis investiguen tractaments leucèmia
·         La previsió és contractar entre 60 i 70 científics i tecnòlegs perquè s’incorporin als grups de recerca.
·         Es contemplen programes d’intensificació professional, és a dir, alliberar de tasques assistencials a professionals de la salut perquè es puguin dedicar a la recerca, contractant, paral·lelament, personal de substitució.
·         Suposa una gran millora pels professionals del sector sanitari que volen fer recerca
.
El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020
El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020, aprovat pel Govern el passat més de juny, és un nou instrument de planificació i coordinació que defineix les línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut per als propers anys.
Té 8 objectius:
 
1-    Promoure la participació dels pacients i, en general, dels ciutadans de Catalunya en les polítiques de recerca i innovació del Sistema de Salut de Catalunya.
2-     Incrementar la qualitat de la recerca que es fa en l’àmbit de la Salut per garantir l’excel·lència del nostre Sistema de Salut.
3-    Intensificar les capacitats de translació del coneixement generat pels investigadors i tecnòlegs als processos assistencials en les àrees de la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels processos patològics i en la promoció de la salut.
4-    Enfortir les capacitats i el lideratge internacional dels centres de recerca en salut de Catalunya.
5-    Potenciar la formació i l’ocupabilitat de científics i tecnòlegs en el Sistema de Salut de Catalunya i enfortir les capacitats científiques dels professionals de la salut.
6-    Integrar les polítiques de recerca i innovació en salut amb les altres existents a Catalunya.
7-    Potenciar el paper del Sistema de Salut de Catalunya com a agent d’innovació tot creant mecanismes per accelerar la transferència de coneixement cap al sector productiu.
8-    Promoure la divulgació científica i el coneixement crític dels avenços científics en l’àmbit de la salut.