El Govern amplia les funcions de l’ICO per ser referència del càncer

El Govern ha decidit ampliar les funcions de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) en l’àmbit de la investigació, l’epidemiologia, el control i la formació per tal de ser “centre de referència” del càncer i les àrees relacionades.

ICO

Per poder fer aquesta ampliació, el Consell Executiu ha aprovat modificar els Estatuts de l’ICO, i que també incorporaran la regulació del personal explicitant el règim jurídic aplicable i els principis que han de regir la gestió de les persones. Un altre canvi se centra en la modificació dels òrgans de govern interns amb la finalitat de simplificar l’estructura, i l’adaptació a alguns aspectes de l’actual normativa reguladora dels contractes del sector públic.

També s’adapta alguns aspectes de l’actual normativa reguladora dels contractes del sector públic, incloent-hi la definició com a mitjà propi, així com la modificació de les competències en matèria de contractació que poden que ser objecte de delegació al director general. Des que es va crear el 1995, els estatuts de l’ICO, que és una empresa pública, s’han modificat parcialment en quatre ocasions per acords de govern de 1995, 2000, 2001, i per un decret de l’any 2000.