El cost dels fàrmacs en oncologia i el seu impacte en la salut pública

La ‘European Cancer Leagues’ va presentar el passat mes d’octubre davant el Parlament Europeu el llibre blanc d’accés a les medicines en el qual la FECEC hi ha participat en la seva elaboració.

 El llibre blanc planteja, entre d’altres qüestions, com poden abordar els polítics les qüestions sobre els alts preus dels tractaments de càncer. 

 I és que el preu dels medicaments oncològics s’ha duplicat en 10 anys i ha arribat a xifres inassumibles per al sistema sanitari. Aquestes s’uneixen al fet que cada vegada és més alt el nombre de casos de càncer diagnosticats, i que arribaran a augmentar gairebé un 30% més d’aquí al 2035, segons les previsions.

 En aquest sentit, el plantejament del llibre blanc parteix de la base que hi ha hagut avenços significatius en el tractament del càncer en les dècades passades, però l’accés igual i l’assequibilitat econòmica de les teràpies innovadores continua sent un repte.

 Amb l’envelliment de la població, l’augment de la incidència dels casos de càncer,  el ràpid creixement dels preus dels tractaments  i la sostenibilitat incerta dels pressupostos de la salut pública, fan que les qüestions sobre l’accés dels pacients als tractaments sigui un tema de debat a tota Europa.

 En aquest llibre blanc, la ECL  Access to Medicines Task Force, s’expliquen els 4 principals reptes en l’accés a les medicines:

1.- La disparitat en l’accés als tractaments oncològics

2.- L’alt preu dels medicaments

3.- Qüestions reguladores I sistèmiques

4.-Models innovadors inefectius

 Aquest llibre blanc, dibuixa, també, possibles solucions a través de les quals els polítics en l’àmbit nacional i europeu poden prendre decisions per millorar aquest accés dels pacients als tractaments.

 Entre altres solucions, el llibre blanc planteja el següents punts a resoldre:

1.- Definir un preu just i seguir un model de posar preus sostenible.

2.- Mesurar l’extensa inversió pública en recerca (R&D) i assegurar que els contribuents no paguen dues o tres vegades.

3.- Continuar una revisió crítica del funcionament de la European IP system.

4.- Fomentar l’acceptació ràpida dels medicaments després de la seva autorització.

 El problema de l’accés als medicaments és deu a un sistema de propietat intel·lectual que deixa en mans de les companyies farmacèutiques la fixació dels preus dels fàrmacs i a un marc regulador poc transparent que beneficia la indústria en detriment de l’interès públic.

 És per això que caldria determinar alguna altra manera de fixar els preus dels nous medicaments, altres models econòmics que garanteixin la sostenibilitat del nostre sistema social i la seva universalitat, de manera que els costos siguin suportables per l’assegurança de salut.

Aquestes consideracions econòmiques s’haurien de dur a terme de manera compartida entre la recerca pública, les associacions de pacients i els laboratoris farmacèutics, cadascú amb la responsabilitat de no bloquejar el sistema i permetre l’accés equitatiu als medicaments innovadors.