El Consell de Ministres aprova in extremis el Reial Decret Llei sobre el Dret a l’Oblit Oncològic

2023-06-27-junts-contra-el-cancer-derecho-olvido-oncologico

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) es mostra molt satisfeta amb l’aprovació in extremis d’un Reial Decret Llei sobre el Dret a l’Oblit Oncològic que ha fet avui el Consell de Ministres, mitjançant reial decret llei, que ja s’ha publicat al BOE.

La voluntat de tirar endavant aquesta normativa es va anunciar el maig passat i tenia previst ser implementada a principis d’aquest mes, però l’avançament electoral anunciat pel president del Govern, Pedro Sánchez, i la dissolució de les Corts l’havia postergat fins a la pròxima legislatura.

Aquest dret serà inclòs en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i de la Llei del Contracte de l’Assegurança.

La FECEC, Junts contra el Càncer valora positivament la implicació de l’executiu en l’aprovació d’aquesta normativa que protegeix els drets de les persones que han superat un càncer enfront a les sol·licituds de productes financers i assegurances. El Reial Decret Llei sobre el Dret a l’Oblit Oncològic és un pas important per avançar cap a la igualtat de drets d’aquests pacients davant la petició de préstecs, hipoteques i assegurances de salut i vida, ja que, fins ara, tenien dificultats per accedir-hi pel fet d’haver patit la malaltia. Aquesta llei s’uneix a la normativa aprovada a principis de juny que iguala els terminis de renovació del permís de conduir de les persones que han superat un càncer amb els de la resta de la població.

L’aprovació d’aquesta llei acompleix amb la recomanació del Parlament Europeu d’adoptar d’aquesta mesura abans del 2025. Així, Espanya s’equipara a d’altres països de la Unió Europea com França, Luxemburg, Països Baixos, Bèlgica o Portugal. Cal destacar que en el cas d’Espanya, el període en el qual comença el dret a l’oblit oncològic són als 5 anys de la remissió total de la malaltia, a diferència de la majoria de països, el període dels quals és de 10 anys.  

La FECEC, Junts contra el Càncer considera que caldrà veure com s’interpreta la cronicitat en el text del dret a l’oblit oncològic publicat al BOE amb data 29/06/2023.