El CHV atorga el seu guardó institucional a Osona Contra el Càncer

Des de la seva fundació, l’entitat ha aportat quasi 4 milions d’euros per contribuir a finançar nous espais, equipaments i programes que han ajudat a millorar la prevenció, detecció i tractament del càncer.

Guardo_institucional_vertebra

El Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic ha atorgat la màxima distinció institucional a Osona Contra el Càncer (OCC). Un gest amb el qual es vol reconèixer l’esforç, la solidaritat i la constància d’aquesta entitat que ha contribuït en molts dels avenços assistencials i tecnològics implantats al CHV en la lluita contra el càncer.

L’entrega del guardó a l’entitat que presideix Montserrat Freixer ha tingut lloc aquesta setmana de la mà del president del CHV, Sr. Jaume Portús; el gerent, Dr. Pere Soley; i la cap d’Oncologia i Hematologia, Dra. Marta Parera. Per part d’OCC hi ha assistit també el Dr. Eduard Batiste-Alentorn i Joan Vivet.

“Sou una peça fonamental per a la institució i per a la comarca”, els ha agraït Portús, subratllant la xifra de 3.800.000 euros que l’entitat ha destinat en la lluita contra el càncer des de la seva fundació. Una ingent tasca de 23 anys per ajudar les moltes persones afectades de càncer, per donar suport als seus familiars i per contribuir a finançar equipaments i programes de prevenció, formació i recerca en una lluita incansable contra aquesta malaltia. El president està convençut que l’agraïment que ha lliurat el CHV a OCC es fa també en nom de totes aquelles persones de la comarca que han pogut superar la malaltia o millorar el seu estat de salut gràcies a tots aquests avenços i programes.

Els mecenatges més rellevants

La contribució d’Osona Contra el Càncer al Consorci Hospitalari de Vic i, de retruc, a la societat osonenca, és molt variada i de gran valor. De manera regular, l’entitat fa aportacions per finançar utillatge assistencial; programes de prevenció i detecció precoç del càncer; projectes de recerca oncològica; formació per a professionals i pacients, o per ajudar a malalts i familiars, entre moltes altres accions.

A més, contribueix a finançar serveis de suport específics com el Consell Genètic del Càncer o –des de l’any 2020– l’atenció d’una psicooncòloga per abordar els trastorns associats a la vivència, el diagnòstic i el tractament del càncer.

En paral·lel, les grans campanyes de mecenatge han estat històricament les seves contribucions més notòries. El president del CHV va voler agrair especialment la campanya per finançar la nova Àrea d’Oncologia de l’Hospital Universitari de Vic, estrenada l’any 2014, i que va reunir 760.000 euros.

Un altre exemple de solidaritat va ser l’any 2008, quan OCC va lliurar 330.000 euros per comprar un nou mamògraf digital, el qual va permetre millorar la detecció precoç del càncer de mama. El 2016, l’associació va aportar 57.892 euros per posar en marxa el cribratge de càncer de còlon i recte. La implantació d’aquest programa a Osona ha comportat un gran avenç en la detecció precoç d’aquests càncers i, en conseqüència, una millora de la supervivència.