El CAVC demana que l’exempció de l’impost de societats recuperi el topall de 100.000 € d’ingressos

En la reunió plenària del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat del 2 de març, el CAVC va debatre la situació actual d’amenaça en la qual es troba el sector davant els anuncis i aprovacions de normes d’abast estatal que afecten les entitats no lucratives de Catalunya.

candidatura FECEC per al CAVC

El ple del CAVC va aprovar un document en el qual es posiciona en contra d’aquestes amenaces i demana que es recuperi en la seva totalitat l’exempció de l’Impost de Societats que hi havia abans de l’aprovació de la Llei 27/2014, que es respectin les competències de la Generalitat de Catalunya en la regulació d’aquells aspectes relacionats amb el sector que li pertoquen segons l’ordenament jurídic vigent, que no es legisli des de la desconfiança i que es replantegin les reformes de les lleis estatals de subvencions, del voluntariat i del Tercer Sector.

La FECEC forma part del Consell, que aglutina en el mateix òrgan entitats representants del sector associatiu i de voluntariat de diferents àmbits i sectors, així com representants de la Generalitat de Catalunya, de les entitats municipalistes i dels sindicats més representatius. El CAVC va aprovar en la part dispositiva d’aquest document fer una crida a defensar el manteniment dels supòsits d’exempció que existien fins al moment; desenvolupar un nou marc fiscal per les entitats no lucratives i a legislar el sector des del respecte a les competències de la Generalitat de Catalunya i la confiança i el diàleg amb les entitats i els òrgans representatius.