El CatSalut anuncia la creació d’una xarxa d’atenció pal·liativa pediàtrica

El passat dissabte 10 d’octubre es va commemorar el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives. Un dia que podria passar desapercebut, especialment aquest any, però la pandèmia ens ha ensenyat el valor immens d’estar acompanyat i ben atès en el moment final de la vida.

cuidados

Amb la duresa i incertesa de la situació actual, segueix havent-hi famílies que a més conviuen amb la malaltia greu d’un (o més) dels seus fills, en moltes ocasions en risc social. Aquestes famílies necessiten ajuda i son a les que dediquem tots els nostres esforços:
-450 famílies han sigut ateses per equips de Cures Pal·liatives Pediàtriques a Catalunya

-36 d’aquests nens i nenes han mort
(xifres de gener a juny de 2020)

Darrera de cada xifra, hi ha una història intensa i colpidora, i després de molta feina, estem aconseguint el reconeixement necessari per a que deixin de ser invisibles i rebin la millor atenció possible.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va publicar el passat divendres una nota en la que anunciava la creació d’una xarxa per a desplegar l’atenció pal·liativa pediàtrica a tota Catalunya amb un model organizatiu integral que estableixi la coordinació entre els centres i els serveis implicats.

És una bona notícia que volem reivindicar i rendir el nostre reconeixement a totes les persones, professionales i voluntaris, que ajuden a morir, també als nens, i que acompanyen a les seves famílies en el procés.

Fa cinc anys, des de la Fundació vam iniciar un camí, amb el propòsit d’impulsar aquesta xarxa. Ho estem aconseguint però això no acaba aquí i hem de seguir treballant, per ells i per les seves famílies, pels seus drets i per una millor qualitat de vida fins el darrer instant.

Tenim un objectiu que creiem hauria de ser compartit de tots, doncs els nens més vulnerables són, sens dubte, aquells que no es poden curar.

Arribar a 1.500 famílies que ho necessiten a Catalunya, ¿contem amb tu?

Felicitats a tots, seguim!