El càncer de pròstata i el de mama, els més diagnosticats

El tumors de mama, en el cas de les dones, i els de pròstata, en el cas dels homes, són els més diagnosticats a les comarques gironines, segons dades de l’Institut Català d’Oncologia-Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona. Si bé les darreres xifres de què es disposa corresponen a l’any 2018, la tendència de l’any passat va seguir el mateix camí.

http://www.elpunt.cat
http://www.elpunt.cat

Pel que fa al nombre de gironins a qui es va diagnosticar càncer l’any 2018, van ser 4.008, dels quals 2.462 eren homes i 1.546, dones. Les mateixes dades posen en relleu que el 54% dels homes i el 62,5% de les dones sobreviuen als cinc anys posteriors al diagnòstic. L’any 2018 van morir 1.600 persones a la demarcació per la malaltia, de les quals 1.021 eren homes i 579, dones.

Els tumors més diagnosticats a les comarques gironines sense diferenciar gènere són els de còlon, recte i anus –que representen el 15% del total tant d’homes com de dones–, seguits pel de pròstata (12%), els de mama (11%), tràquea, bronquis i pulmó (10%) i bufeta urinària (8%). Aquests cinc tipus representen el 56%, del total de casos del 2018 a les comarques gironines.

Però, a més, els de còlon, recte i anus, juntament amb els de tràquea, bronquis i pulmó, concentren el 34% de la mortalitat per aquesta malaltia. Pel que fa al gènere, els deu tumors més diagnosticats en el cas dels homes són els de pròstata, còlon, recte i anus, tràquea, bronquis i pulmó, bufeta urinària, ronyó i vies urinàries, llavi, cavitat oral i faringe, fetge, linfoma no hodgkinià, leucèmia, estòmac i pàncrees. En el cas de les dones, els deu més diagnosticats a les comarques gironines són els de mama, còlon, recte i anus, tràquea, bronquis i pulmó, sistema nerviós, cos uterí, linfoma no nodgkinià, bufeta urinària, tiroides leucèmies i estómac.

El departament de Salut estima que es diagnosticaran 39.000 nous casos de càncer a Catalunya el 2025, 1.800 nous casos més respecte al 2020, amb prop de 37.200 nous casos. En l’àmbit català, les previsions indiquen que la reducció de l’hàbit de fumar dels darrers anys en homes contribuirà a fer baixar del 4,2% dels càncers de pulmó el 2025, tot i que, en canvi, en les dones s’incrementarà del 28,5% perquè ha crescut aquest hàbit de fumar.

El factor que més contribuirà a aquest increment dels casos de càncer serà l’efecte de l’envelliment de la població. Aquestes dades, que no inclouen el càncer de pell no melanoma, es van fer públiques coincidint amb la commemoració ahir del Dia Mundial Contra el Càncer.