El Barcelona Supercomputing Center coordina el projecte EUCANCan de lluita contra el càncer finançat per la Unió Europea

Representants de centres d’investigació i experts de diferents països europeus es van reunir a Barcelona per posar en marxa el projecte EUCANCan. Aquest projecte, finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa de recerca Horizon 2020 i el Canadian Institute of Health research, té per objectiu la reutilització i la posada en comú de dades de diferents tipus de càncer per a la recerca biomèdica. Hi participen hospitals, centres de recerca i experts en dret de França, Alemanya, Holanda, Espanya i Canadà.

investigacio cancer

A més del Barcelona Supercomputing Centre (BSC), coordinador del projecte, també hi participen quatre centres catalans: el Centre per a la Regulació Genòmica, l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, i l’Institut de Recerca Oncològica Vall d’Hebron.

El volum de dades genòmiques relacionades amb el càncer ha crescut de forma exponencial durant els darrers anys, però sense una coordinació entre centres,  l’acumulació massiva de dades no ha comportat, fins avui dia, nous descobriments. Precisament per aquest motiu, l’EUCANCan pretén acabar amb aquestes dinàmiques a partir de l’homogeneïtzació i l’estandardització de les bases de dades dels centres que participen en el projecte, així com l’establiment de mètodes i processos que permetin fer un ús més eficient de les dades.

Està previst que durant els primers quatre anys del projecte es processin i proporcionin a la comunitat científica entre 30.000 i 35.000 mostres de pacients de diferents classes de càncer provinents dels diferents centres involucrats en el projecte, que com s’ha demostrat en informes recents del BSC, crearan grans oportunitats de nous descobriments partint de dades genòmiques relacionades amb el càncer.