El 20% de les persones fumadores pateix alguna malaltia crònica, segons l’enquesta de la Setmana Sense Fum 2019

El 20% de les persones fumadores pateix alguna malaltia crònica. Aquest és un dels resultats de l’enquesta de la Setmana sense Fum que es va realitzar des del 25 al 31 de maig. Els resultats s’han obtinguts d’un total de 3.576 enquestes a persones majors 25 anys. A banda de les malalties cròniques, el 27,7% de les persones fumadores assegura tenir refredats habituals enfront del 10% de les persones que no són fumadores.

Tabac_3.jpg_1469157021

L’enquesta també constata que més del 80% de les persones que fumen han fet algun intent per deixar de fumar. Els motius de salut (39%), vèncer la dependència (19,5%) i els motius econòmics (12,5%) són les 3 principals raons que les persones fumadores enquestades al·leguen com a motivacions per intentar deixar de fumar.

L’enquesta assenyala que el 48,6% de les persones exfumadores coneix l’alternativa de les cigarretes electròniques tot i que el 52% d’elles considera que són iguals de perjudicials que el tabac convencional.

Respecte a la publicitat, el 65% (68,6% dels que fumen i 64,5% dels que no fumen) recorda haver vist publicitat encoberta en pel·lícules o sèries. La majoria també declara (81,2%) no haver vist anuncis de publicitat a internet o a altres mitjans de comunicació.

L’enquesta també pregunta sobre l’exposició al fum ambiental del tabac.  El lloc on els enquestats declaren estar més exposats al fum de tabac és en terrasses (44,7%) i espais oberts (30%). Més de la meitat dels NO fumadors (58,4%)  creu que no es compleix o només a vegades la normativa a les terrasses.

Sobre aquest aspecte el 44,1% dels enquestats creu que s’hauria de donar més difusió de la normativa, el 43,8% fer efectives les sancions i el 39% tenir més vigilancia de les autoritats. A més a més, els enquestats consideren que no s’hauria de permetre fumar a esdeveniments a l’aire lliure (73%), piscines d’ús públic (70%), espais esportius oberts (68%) i als cotxes en general (67%), entre d’altres.

Les 5 mesures més valorades per reduir el consum de tabac són:

1.Prevenció en joves (75,20%)

2.Augment del preu (52,60%)

3.Campanyes (64,80%)

4.Ampliar ajuda i finançament fàrmacs (53,10%)

5.Sancionar la publicitat encoberta (42,80%)

En aquests enllaços podeu descarregar-vos les enquestes completes.