Drets Socials augmentarà un 35% el pressupost aquesta legislatura

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, ha presentat aquest mes el pressupost al Parlament. Uns comptes que s’eleven fins als 3.612,3 M€, és a dir, 290,3 M€ més que l’any passat (un 8,7%d’increment).

El Departament de Drets Socials haurà vist augmentar el seu pressupost un 35% des de l’inici de la legislatura, per sobre del 7,9% d’increment de despesa mitjana dels departaments i el tercer amb més pressupost, per darrere de Salut i Educació. En una dècada, el Departament de Drets Socials pràcticament ha duplicat el seu pressupost. Més de la meitat de l’increment s’ha produït des de l’inici de legislatura.

Del total de pressupost, un 60% es destina a la Promoció de l’Autonomia Personal; un 24% a la lluita contra la pobresa, acció cívica i inclusió social; i un 12% a donar suport a les famílies, atenció a la infància, adolescència i polítiques de joventut.

El conseller ha detallat els tres grans àmbits d’actuació amb aquests pressupostos: l’enfortiment de la xarxa de protecció de la pobresa, l’enfortiment de les polítiques del cicle de vida i l’abordatge de la vida independent.

6 eixos estratègics

El pressupost de Drets Socials presentat al Parlament respon a sis eixos estratègics, basats en les necessitats de la ciutadania i en la millora del servei que presta el departament.

1. Xarxes de protecció contra la pobresa

Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa —especialment la infantil—, l’exclusió social i les desigualtats.

2. Cicle de vida

Impulsar polítiques de suport a les famílies per tal d’afavorir la conciliació, reconèixer-ne la diversitat; impulsar polítiques de promoció, prevenció, protecció i participació de la infància i l’adolescència i dissenyar i implementar un nou marc en les polítiques de joventut que generi oportunitats per al jovent.

3. El repte de la vida independent

Assegurar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat d’oportunitats en el seu entorn familiar i comunitari, reforçant el sistema de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

Algunes xifres que ho exemplifiquen són els 115 M€ d’increment per a la consolidació i actualització de les tarifes i preus dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, els 51,4 M€ de més per a PEV, que es preveu que beneficiarà a unes 5.000 persones, o els 26 M€ de més per a reduir llistes d’espera i crear més 1.000 places, a més a més de l’increment de 10,4 M€ per a subvencions extraordinàries en el marc de la prevenció de la institucionalització i de la desinstitucionalització de la gent gran i de les persones amb discapacitat.

4. Departament del segle XXI

Promoure la planificació i l’avaluació estratègica, la gestió del coneixement i la millora de l’organització funcional del Departament, amb l’objectiu de donar millor resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria de drets socials. Fa uns mesos, el Departament va presentar el Pla de transformació digital, que es continuarà desenvolupant gràcies a un increment de la dotació de 4,7M€, i es posarà l’accent en l’avaluació de les polítiques públiques amb 1,2 M€ més.

5. Amb el món local

Promoure polítiques de suport als ens locals per millorar les condicions de vida de les persones i de l’entorn. Amb aquest objectiu, s’incrementa en 36,4 M€ la dotació del Contracte Programa del Departament amb els Ens Locals, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

6. Amb el Tercer Sector Social

Amb l’augment en 20,8 M€ del pressupost destinat a projectes impulsats per les entitats del Tercer Sector, agents clau en el servei a la ciutadania vulnerable, s’arriba a una inversió rècord de 95,6 M€. Una xifra ampliable per continuar promovent polítiques de suport a la societat civil organitzada fomentant l’associacionisme, l’acció comunitària, el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana i el civisme.

Font: Departament Drets Socials