Dos investigadors de l’Institut Català d’Oncologia, entre els més influents en la seva especialitat

Dos investigadors de l’Institut Català d’Oncologia, Sílvia de Sanjosé i Rafael Rosell, es troben entre els més citats del món en la seva especialitat, segons la llista Highly Cited Researchers realitzada per Web of Science Group.

Rosell_Sanjose.jpg_2072838741

Sílvia de Sanjosé, investigadora de la Unitat d’Infeccions i Càncer del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’ICO, centra la seva recerca en el desenvolupament de vacunes contra el VPH i eines de detecció de càncer cervical relacionat amb virus.

L’oncòleg de l’ICO Badalona, Rafael Rosell, va ser considerat, el 2013, com un dels líders europeus en la lluita contra el càncer de pulmó i ha sigut un dels primers en impulsar l’anàlisi genètica dels tumors dels pacients per a establir quin és el tractament més efectiu en cada cas.

La llista Highly Cited Researchers identifica els investigadors que han estat més citats pels seus col·legues, demostrant, així, la seva influència en el seu camp de recerca. L’última edició, publicada recentment i en la que els dos investigadors ICO han estat inclosos, cobreix el període 2008-2018 i inclou, aproximadament, els 6.200 investigadors situats en l’1 per cent d’autors més citats.