Dos estudis sobre el càncer d’endometri obren les portes a nous tractaments i a la prevenció de la malaltia

Un nou treball publicat a la revista Cellular and Molecular Life Sciences ha identificat una nova estratègia terapèutica basada en la inhibició de la proteïna kinasa ERK5 que redueix la proliferació de les cèl·lules canceroses, promou la seva mort i potencia l’efecte de la quimioteràpia estàndard en els casos de càncer d’endometri agressiu. D’altra banda, un altre estudi ha observat que el consum de cafè podria tenir un ‘efecte protector’ davant el risc de patir aquest tipus de càncer.

El primer dels estudis ha estat liderat per investigadors del grup de Proteïnes Kinases i Càncer del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), el Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut de Neurociències de la UAB (INc-UAB), en col·laboració amb el grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

top-view-feminine-reproductive-systemFoto: Freepik

El càncer d’endometri és el tipus més comú de càncer ginecològic i suposa el quart tipus de tumor més freqüent en dones als països desenvolupats. Tot i que si es detecta de forma primerenca té un bon pronòstic, els casos més avançats i més agressius tenen una alta mortalitat i sovint són resistents als tractaments habituals amb quimioteràpia. En els últims anys, la proteïna ERK5 està sent especialment estudiada pel seu paper en el desenvolupament de diversos tipus de càncers sòlids. “Hem vist que fins a un 48% de les pacients amb càncer d’endometri tenen alteracions en la via de senyalització d’ERK5 i que, a més, presenten una pitjor supervivència. En aquest treball hem trobat que ERK5 és una bona diana terapèutica per al tractament del càncer avançat d’endometri”, explica la Dra. Nora Diéguez, investigadora del grup de Proteïnes Kinases i Càncer del VHIR i de l’Institut de Neurociències de la UAB. “Entendre les vies de senyalització que estan alterades al càncer d’endometri permet el disseny de noves estratègies terapèutiques per millorar el pronòstic d’aquestes pacients”, afegeix el Dr. José Miguel Lizcano, cap del grup de Proteïnes Kinases i Càncer del VHIR, investigador de l’INc-UAB i professor del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB.

En aquest treball, portat a terme en models cel·lulars i de ratolins, els investigadors han desenvolupat el nou inhibidor d’ERK5 JWG-071, actualment en fase de desenvolupament preclínic. Han observat que la inhibició de la via de senyalització d’ERK5 redueix la proliferació de les cèl·lules tumorals i afavoreix la seva mort i, per tant, la reducció de la mida del tumor. Aquest efecte és mediat a través de NF-κB, un factor de transcripció que regula la supervivència de diferents tipus tumorals. “Demostrem que ERK5 seria una diana terapèutica eficaç contra el càncer d’endometri, ja que en els models animals utilitzats potencia l’eficàcia de la quimioteràpia”, afirma el Dr. Lizcano.

JWG-071 és el primer inhibidor oral i selectiu d’ERK5 que ha mostrat activitat antitumoral i seguretat en models animals. “Els nostres resultats ens permeten avançar cap el desenvolupament clínic d’aquest fàrmac en pacients oncològiques”, conclou el Dr. Lizcano.

El cafè com a inhibidor del càncer d’endometri

Un estudi epidemiològic liderat per la investigadora de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Marta Crous-Bou, i la Universitat de Harvard ha avaluat l’associació entre el consum del cafè i el risc de patir un càncer d’endometri, el tumor ginecològic més freqüent  en les dones als països desenvolupats després del de mama, còlon i/o pulmó.

En l’estudi, que s’ha realitzat combinant dades de dones d’arreu del món  incloses en el consorci ‘E2C2, Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium’, s’ha observat que el consum de cafè té un ‘efecte protector’ davant el risc de patir un càncer d’endometri. Aquesta troballa podria tenir un impacte important ja que el cafè és la beguda més consumida arreu del món després de l’aigua i podria tenir un efecte beneficiós en la salut pública global.

Per a la realització d’aquest estudi, el més gran que s’ha fet fins a dia d’avui, s’han combinat les dades de més de 40.000 dones, algunes amb càncer d’endometri (unes 12.000) i la resta lliures de la malaltia. A més, s’han tingut en compte alguns factors de risc concrets de la malaltia com poden ser l’obesitat, el risc de patir diabetis, el consum del tabac o l’edat de la menopausa, entre d’altres.

A partir d’aquí es va poder observar que, aquelles dones que bevien cafè tenien aproximadament un 10% menys de risc de patir un càncer d’endometri. A més, també es va poder veure que aquesta disminució era encara més important amb les dones que tenien sobrepès o obesitat, que és el principal factor de risc per a patir aquesta malaltia, i on es més evident l’efecte beneficiós del cafè i els seus compostos.

Tot i que ja hi havia alguns estudis previs que suggerien que podia existir aquesta associació, no s’havia explorat mai amb un estudi que inclou una cohort tant nombrosa i tenint en compte tants factors de risc. “Els mecanismes biològics darrere aquesta associació no se saben del cert però pensem que poden tenir a veure amb determinats components del cafè com poden ser els polifenols o altres antioxidants. Aquests podrien ser capaços de reduir els nivells d’estrògens o insulina, dues hormones clarament implicades en l’origen d’aquest tumor” afirma la investigadora l’IDIBELL i l’Institut Català d’Oncologia i primera autora de l’estudi, Marta Crous-Bou.

I afegeix “aquests resultats podrien plantejar obrir les portes a realitzar assaigs clínics amb suplements que continguin aquests compostos i poder fer petites intervencions en grups de pacients concrets amb més risc de patir la malaltia per tal de poder observar la seva evolució. Confirmar l’efecte beneficiós dels compostos del cafè podria tenir una repercussió important en la Salut Pública ja que és una beguda molt consumida arreu”.