Dolors Solé: “Hi ha un buit legal que no garanteix el retorn a la feina després del càncer”

La consellera de direcció tècnica de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut laboral, va participar a la jornada ‘celebra la vida després del Càncer’ del passat 6 d’abril i parla, en aquesta entrevista, dels principals problemes que tenen les empreses per oferir un retorn al treball en condicions a les persones que han superat un càncer.

dolors-sole

És conscient que hi ha un buit legal que no cobreix les necessitats de les persones que han superat un càncer?

Sí i no només per aquestes persones sinó també per aquelles que tenen un altre tipus de malalties que requereixen d’un seguiment continu i que interfereixen en la vida laboral. Aquest buit legal existeix. I els dos col·lectius més vulnerables són els autònoms i les persones que estan a l’atur.

Quins marcs jurídics i legals hauria de cobrir l’administració per emparar aquestes persones?

Per una banda el tema de la flexibilitat, la necessitat de fer un retorn al treball de manera gradual, el tema dels autònoms, com ja he dit i el tema de les persones a l’atur i el fet que hi hagués la possibilitat d’obtenir permisos per fer el seguiment per poder anar als tractaments mentre estàs treballant.

Ens podries posar algun exemples de bona praxis…?

El tema del retorn al treball encara que les empreses ens diuen que els interessa el tema, les accions no acaben de ser dins d’aquest programa de retorn que és més ampli. Hi ha empreses que estan fent moltes coses dins l’àmbit de la salut però el retorn és encara molt difícil d’aconseguir. Els models que hi ha són els que des de l’institut de seguretat i salut en el treball. Aquest models consisteixen en treballar abans que la persona retorni a la feina amb un agent de salut que és qui ha de posar en marxa aquest protocol i coordinar totes les accions.

Quina percepció rep de les empreses respecte aquest tema?

És un tema molt complicat que requereix que molts agents s’interrelacionin i això no es produeix. Les empreses diuen que no tenen recursos, que no tenen temps sobretot la petita i mitjana empresa que no tenen tanta flexibilitat com pot tenir una gran empresa ni recursos. Ens diuen que és complicat i que no tenen la formació. Per altra banda també hi ha una manca de sensibilització en relació a aquest tema.

Ara mateix quins són els principals obstacles per oferir un retorn digne?

Estem parlant d’introduir una flexibilitat amb aquests temes. Hi ha manca de relació entre salut laboral i el tema d’avaluador i el tema assistencial i falta d’informació –hi ha gent que decideix que una altra persona pot tornar a treballar sense conèixer de quin lloc de feina estem parlant-. Com t’he dit és un tema molt complex on també hi entra una part emocional molt important i, sobretot, també, per la manca de possibilitats des d’un punt de vista legal.