Dissenyen un sistema de diagnòstic de càncer de mama amb una fiabilitat del 90%

Un equip d’investigadors espanyols ha participat en el desenvolupament d’un sistema d’ajuda al diagnòstic del càncer de mama capaç de reduir el nombre de falsos positius i amb una fiabilitat de detecció propera al 90 per cent.

Tamoxifèn prevé el risc de càncer de mama
Font: Infosalus

El disseny del nou sistema de diagnòstic forma part del projecte mundial “Digital Mammography Dream Challenges”, en què ha participat l’Institut de Física Corpuscular (CSIC-Universitat de València) i la Universitat Politècnica de València, al costat d’altres set centres internacionals.

Impulsat per les principals institucions americanes de lluita contra el càncer al costat de multinacionals com IBM i Amazon, el projecte pretén millorar la detecció del càncer de mama mitjançant la interpretació de la mamografia amb tècniques d’intel·ligència artificial.

El nou mètode, que té un dels índexs de fiabilitat més alts del món, serà de gran utilitat en la pràctica clínica. Actualment, els mètodes d’assistència que fan servir els radiòlegs es limiten a detectar les zones potencialment sospitoses a la imatge.

No obstant això, a través de tècniques d’intel·ligència artificial com les xarxes neuronals o l’ús d’algoritmes predictius, aquest dispositiu és capaç de reduir el nombre de zones sospitoses o falses alarmes i donar informació sobre la presència de càncer.

Les mamografies permeten la detecció precoç del càncer de mama, un dels tumors de major incidència en els països desenvolupats, però el nou sistema ajudarà a reduir els falsos positius en tots els rangs d’edat i, amb això, evitar que les dones s’hagin de sotmetre a proves més lesives, explica el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) en una nota.

“A més, si per altres indicis clínics el professional sospita que es troba davant d’un diagnòstic positiu no evident, pot amplificar regions que presenten majors sospites de malignitat, i que encara no són detectables per l’ull humà expert, per facilitar futures localitzacions de biòpsia” , apunta Francisco Albiol, investigador del CSIC a l’Institut de Física Corpuscular.

“Per cada any de diagnòstic precoç del càncer de mama, s’augmenta un 20% l’esperança de vida a cinc anys de les pacients. D’aquí que l’algoritme que hem desenvolupat pugui ser una eina de gran utilitat en el diagnòstic precoç d’aquest tipus de càncer, oferint als professionals clínics un sistema expert addicional “, assenyala Francisco Albiol.

Actualment, els participants del projecte estudien com traslladar aquest mètode a la pràctica clínica.