Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll 2023

Doctora explorando paciente cáncer de cuello y cabeza

El 27 de juliol se celebra el Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll. Segons xifres de la SEOM, és un tipus de càncer molt poc freqüent, que representa un 5% de tots els tumors i que es localitzen a diferents parts del cap i del coll, sent més freqüent en la laringe, l’orofaringe (amígdala, paladar tou, base de llengua), la cavitat oral i la nasofaringe.

Tot i ser un càncer predominantment masculí, el fet que cada cop més dones fumin, ha fet augmentar el nombre de casos en dones.

FACTORS DE RISC

Els principals factors de risc d’aquest tipus de tumors són:

 • L’edat (envelliment)
 • Tabac, sobretot pel que fa als càncers de la cavitat oral, orofaringe, hipofaringe i laringe.
 • Alcohol, principalment en el càncer de laringe, però també en la resta esmentats en el punt anterior.
 • Dieta amb dèficit de vitamines A i C
 • Higiene bucal inadequada
 • Infeccions amb el virus Epstein-Barr i virus del papil·loma humà

DETECCIÓ PRECOÇ, SIMPTOMATOLOGIA I DIAGNÒSTIC

No existeixen programes eficaços per a la detecció precoç del càncer de cap i coll. Es recomana un seguiment estret a les persones amb factors de risc coneguts com a grans fumadors i bevedors. Una simple exploració per part d’especialistes en ORL o cirurgia máxilo-facial pot diagnosticar tumors en estadis precoços, moltes vegades asimptomàtics.

Sobre la simptomatologia, el càncer de cap i coll pot incloure, entre d’altres:

 • Dificultat per a empassar.
 • Mal de coll.
 • Canvis en la veu.
 • Una nafra que no es cura.
 • Un bony en el coll.

Depenent del tipus de tumor i localització, les proves per a realitzar un diagnòstic varien.

 • Exploració
 • Anàlisis de sang
 • TAC
 • Ressonància magnètica
 • Radiografies
 • Biòpsia
 • Etc.

TRACTAMENTS

Els tractaments dependran de diversos factors, com la localització del tumor, l’estadiatge, etc. però la cirurgia, la quimioteràpia, la radioteràpia i la immunoteràpia són els tractaments més comuns.

PRONÒSTIC

Una proporció important de pacients amb càncer de cap i coll pot recaure o presentar malaltia metastàtica al diagnòstic. En general, la curació (definida com a supervivència als 5 anys del diagnòstic) s’objectiva en 25-60% dels pacients i la taxa de recurrència varia entre 18-60%. La major part dels càncer de cap i coll es diagnostiquen en estadis avançats (estadis III-IV). Aquestes recaigudes es desenvolupen en els dos primers anys en el 70%.

Font: SEOM