Dia Internacional de Sensibilització sobre el Virus del Papil·loma Humà (VPH) 2024

dia-internacional-virus-papiloma-huma

Dilluns 4 de març se celebra arreu del món el Dia Internacional de Sensibilització sobre el Virus del Papil·loma Humà. Es tracta d’una iniciativa de la Societat Internacional de Papilomavirus (IPVS) i que té com a objectiu promoure l’intercanvi d’idees, coneixements i informació sobre el VPH i les patologies associades, com són diversos tipus de càncers.

El lema de la campanya de 2024 és “Una preocupació menys: avançar en el tractament precoç del càncer relacionat amb el VPH”. Podeu trobar més informació sobre aquesta jornada internacional a la pàgina web Ask About HPV.

Què és el virus del papil·loma humà?

El virus del papil·loma humà (VPH) és un virus molt freqüent i es caracteritza per infectar la pell i les mucoses tant d’homes com de dones. Sota aquest nom s’engloben més de 100 tipus de virus diferents i poden ser causa de lesions benignes o de lesions malignes.

Els tipus de VPH es transmeten mitjançant les relacions sexuals. Alguns d’aquests virus poden provocar càncer de coll uterí, de vulva, de penis, de vagina, d’anus o de boca i faringe. 

Sense una infecció prèvia per VPH no es pot desenvolupar càncer de coll uterí, però haver-ne estat infectada no vol dir que s’hagi de desenvolupar el càncer ja que el 90% de les infeccions es curen de manera espontània, sense fer cap tractament.

La detecció precoç, clau per prevenir el càncer de coll uterí

La detecció precoç de càncer de coll uterí consisteix en la realització d’una prova, o bé per detectar una infecció per VPH o bé per veure si hi ha lesions precanceroses a les cèl·lules del coll uterí (citologia o Papanicolau), amb l’objectiu de prevenir el desenvolupament del càncer.

El cribratge de càncer de coll uterí a Catalunya comença a partir dels 25 anys en les dones que han iniciat les seves relacions sexuals, i la majoria de les dones l’acaba als 65 anys d’edat. Les proves que es realitzen són:

  • A les dones d’entre 25 i 29 anys se’ls realitza una citologia com a prova de detecció precoç. En cas que la citologia sigui negativa, està indicat repetir-la al cap de 3 anys.
  • A les dones d’entre 30 i 65 anys, se’ls fa una prova de detecció de VPH. Si es fa la prova de detecció de VPH i aquesta és negativa, està indicat repetir-la cada 5 anys.

Actualment, la incidència del càncer de cos uterí a Catalunya en 2023 ha estat de 948 casos, mentre que a Espanya, segons xifres de la SEOM, 9.564 dones seran diagnosticades de càncer d’úter enguany (sumant els casos de càncer de cos uterí i de cèrvix).

La vacuna del VPH als infants prevé dels contagis

Des del curs escolar 2022-2023, els nens i nenes d’11 i 12 anys estan cridats a vacunar-se del VPH a Catalunya. Fins aquesta data, la vacunació únicament es feia en noies. Així mateix, els grups de risc vigents poden acollir-se a la vacunació preventiva.

La European Cancer Leagues s’adhereix a la campanya

La European Cancer Leagues (ECL) s’adhereix enguany a la campanya de la IPVS per conscienciar de la importància de prevenir i detectar precoçment les infeccions per VPH i evitar, d’aquesta manera, el desenvolupament de càncers.