Dia Internacional contra el Càncer Neuroendocrí

dia-internacional-càncer-neuroendocrí

El 10 de novembre se celebra arreu del món el Dia Internacional contra el Càncer Neuroendocrí (NET), amb la finalitat de donar visibilitat als pacients i als seus familiars que pateixen d’alguna mena de tumor neuroendocrí, així com conscienciar a la població en general sobre la importància del seu diagnòstic precoç.

Els Tumors Neuroendocrins (NET, sigles en anglès de Neuroendocrine Tumours), també anomenats zebres, constitueixen un grup de tumors que s’originen en les cèl·lules neuroendocrines. Aquestes cèl·lules tenen funció hormonal i es troben disperses per tot l’organisme. Per aquest motiu, la localització, presentació i característiques clíniques d’aquests tumors és molt diversa i el seu maneig és complex.

Els NET solen presentar-se de forma més freqüent en el tub digestiu i en el pàncrees, encara que també poden desenvolupar-se en el pulmó i altres òrgans. Generalment, aquest tipus de tumors són de creixement lent, per la qual cosa les persones que els pateixen, amb freqüència, poden considerar-se com a llargs supervivents. Així mateix, són tumors poc freqüents, amb una incidència anual ajustada per edat aproximadament 7 casos per 100.000 habitants. S’ha observat un augment en la seva incidència en els últims 30 anys a causa de diversos motius, principalment a la millora de les tècniques diagnòstiques i a la millor identificació dels casos.

Font: SEOM