Descobreixen una combinació de fàrmacs per tractar tumors agressius en nens

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ha liderat un estudi a través del qual han trobat un combinat de fàrmacs per tractar  rabdomiosarcoma, un tumor que és molt agressiu en els nens.

Actualment, l’estratègia terapèutica inclou quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia. Ara bé, la baixa taxa de supervivència en pacients d’alt risc, així com les elevades toxicitats derivades del tractament i la manca de biomarcadors evidencien la necessitat de noves estratègies terapèutiques.

Ratoli

Per això, la investigació actual s’ha centrat en analizar l’ús seqüencial de combinacions de dosis baixes d’agents quimioterapèutics amb mimètics BH3 amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia dels tractaments actuals del rabdomiosarcoma. Amb això, han descobert que aquesta nova estratègia que millora la resposta antitumoral alhora que disminueix la toxicitat induïda per la teràpia i la protecció antiapopòtica, cosa que evita la resistència als tractaments.

Per realitzar la investigació s’ha combinat estudis in vitro en línies cel·lulars com in vivo en orthoxenografts o PDOX derivats de pacients.

En aquest estudi també hi ha participat el grup de quimioresistència del Programa PROCURE de l’ICO-IDIBELL sota la direcció de l’investigador Alberto Villanueva. Aquest equip ha aportar la seva experiència en la generació de models ortotòpics en ratolins, una tècnica que consisteix en implementar fragments de tumors humans en aquests animals i, en concret, en el seu òrgan d’origen.

Amb aquesta metodologia, en la qual han col·laborat amb el Servei d’Oncologia pediàtrica de la Vall d’Hebron, han aconseguit generar un important banc de models de tumors pediàtrics. En concret, un d’ells és el que ha permès avançar en la investigació del tractament de rabdomiosarcoma.

En l’estudi actual també ha comptat amb la participació de la unitat de Oncològica Pediàtrica de l’Hospital de Sant Joan de Deu, així com l’spin-off Xenopat S.L com a part de la seva acció social corporativa.