Descobreixen que la síntesi de proteïnes és clau per eradicar les cèl·lules mare tumorals

Un grup d’investigadors de l’ Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha demostrat que la síntesi de proteïnes, o capacitat biosintètica, és clau per eradicar les cèl·lules mare tumorals. Són les cèl·lules pluripotents, que mantenen el creixement tumoral i causen les metàstasis.

http://www.elpunt.cat
http://www.elpunt.cat

Les teràpies contra el càncer de còlon no són eficaces perquè no eliminen totes les cèl·lules pluripotents. Fins i tot quan s’eliminen les cèl·lules mare mitjançant estratègies experimentals, algunes poden tornar a l’estat original pluripotent i regenerar el tumor.

Aquest grup ha observat que la síntesi de proteïnes en els tumors té lloc en regions concretes, i és aquesta capacitat biosintètica la que contribueix de manera il·limitada al creixement tumoral.

A partir d’aquestes dades, segons els investigadors, la comunitat científica i farmacèutica es podrà plantejar si és possible dissenyar i assajar maneres d’interferir terapèuticament amb la capacitat biosintètica en les cèl·lules mare tumorals per frenar el creixement dels tumors i prevenir les metàstasis.

Utilitzant models de càncer de còlon en ratolins s’ha observat que bloquejant la capacitat de produir proteïnes o eliminant les cèl·lules tumorals amb aquesta propietat, s’aconsegueix frenar el creixement del tumor de forma irreversible.

Ara el següent pas serà estudiar els senyals de l’entorn tumoral que confereixen o mantenen la capacitat biosintètica en certes cèl·lules del tumor.

El treball s’ha dut a terme utilitzant organoids, mini-tumors derivats de pacients i cultivables al laboratori, que permeten estudiar l’heterogeneïtat i organització cel·lular dels tumors. El sistema d’organoids és una eina important per recrear els tumors dels pacients i estudiar millor la biologia del càncer i la seva interacció amb els teixits.

L’estudi també ha requerit la modificació genètica de les cèl·lules tumorals mitjançant la tècnica de CRISPR-CAS9. Aquesta tècnica ha permès eliminar específicament les cèl·lules amb capacitat biosintètica per avaluar la seva contribució al creixement del tumor.

L’estudi s’ha realitzat amb la col·laboració del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el Weill-Cornell Medical College, l’IDIBELL i el CNAG-CRG.