Descobreixen microproteïnes generades als tumors que permetran crear noves vacunes contra el càncer

vacunes-contra-el-cancer

Foto: l’equip investigador. Hospital del Mar

Un estudi que publica Science Advances i que ha liderat el Grup de recerca en Genòmica Evolutiva de l’Institut de Recerca de l’Hospital del Mar, amb el Cima Universitat de Navarra, i la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, identifica un conjunt de microproteïnes que es produeixen de forma exclusiva en tumors de fetge. Això les converteix en un objectiu clar per a les cèl·lules del sistema immunitari i en possible diana per al desenvolupament de vacunes contra el càncer.

Gràcies a la integració de dades tumorals i de teixit sa de més de cent pacients amb càncer de fetge, les investigadores responsables del treball han identificat aquest conjunt de microproteïnes. De fet, aquestes petites molècules es generen a partir de gens que fins fa poc es creia que no tenien capacitat per codificar proteïnes. UPer fer-ho possible s’ha fet servir una combinació de diferents tècniques computacionals com la transcriptòmica, la translatòmica i la proteòmica, juntament amb experiments de laboratori encaminats a estudiar la resposta immunitària.

Possible porta a una vacuna contra el càncer

El desenvolupament de vacunes contra el càncer es basa en la capacitat del sistema immunitari de reconèixer com estrany allò que no forma part del cos. Les mutacions que tenen lloc a les cèl·lules canceroses generen pèptids forans, que alerten el sistema immunitari. El problema, però, resideix en aquells tipus de càncer que tenen taxes de mutació baixes, com ho és el càncer de fetge. L’estudi de microproteïnes, que fins ara eren difícils de detectar, n’és una alternativa. 

Font: Hospital del Mar