Descobreixen el mecanisme pel qual les cèl·lules tumorals es fan resistents a la quimioteràpia en càncer de còlon i recte

Un estudi liderat per l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques demostra que l’oxaliplatí que s’administra en alguns casos de càncer de còlon i recte s’acumula a les cèl·lules sanes de l’entorn del tumor.

Aquest fet provoca que aquestes cèl·lules sanes generin una proteïna que les activa, podent així provocar resistència de les cèl·lules tumorals al tractament i ajudant al fet que es torni a generar el tumor. A la vegada, s’ha descobert un marcador que permet identificar els tumors que tenen expressada aquesta proteïna i, per tant, no responen a la quimioteràpia.

L’estudi, que publica la revista Nature Communications, obre la porta a nous tractaments que permetin potenciar els efectes de la quimioteràpia sobre les cèl·lules tumorals, evitant-ne els efectes secundaris sobre les cèl·lules sanes del tumor i, d’aquesta forma, evitar la progressió tumoral.

Un dels tipus de quimioteràpia que serveix per tractar el càncer de còlon i recte avançat, la quimioteràpia basada en el platí, s’acumula a les cèl·lules sanes que rodegen les cèl·lules canceroses, i, com a conseqüència, pot fer disminuir la sensibilitat del càncer al tractament. Així ho demostra un estudi de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), amb participació de l’Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, la Universidad de Oviedo i el CIBER del càncer (CIBERONC), que publica la revista Nature Communications.

Un nombre elevat de pacients en tractament per càncer reben tractaments basats en el platí. Però un bon nombre de tumors tenen la capacitat de generar resistència a aquest abordatge. Per esbrinar els motius, aquest treball ha analitzat mostres de pacients amb càncer de còlon i recte avançat i han validat els resultats en models de ratolí. Així han pogut veure com en aquests tractaments, el platí s’acumula de forma molt destacada a les cèl·lules sanes que envolten el tumor, en especial en els fibroblasts, les cèl·lules que contribueixen a la creació de teixits. A més, aquesta acumulació es manté durant llargs períodes de temps, més de dos anys després de la finalització del tractament. Per a fer-ho, s’han utilitzat tècniques desenvolupades en el camp de la geologia aplicades a les mostres biològiques.

figure1 Foto: IMIM

Els investigadors van poder comprovar com aquesta acumulació de platí en els fibroblasts, generava l’activació de determinats gens, vinculats a una mala resposta al tractament amb quimioteràpia i a la progressió tumoral, entre ells, els relacionats amb la proteïna TGF-β, que estimula als mateixos fibroblasts i provoca que ajudin a les cèl·lules tumorals que han sobreviscut a la quimioteràpia a progressar de nou.

Actualment, no es disposa de marcadors predictius de resposta a la quimioteràpia en càncer de còlon i recte. En aquest sentit, aquest treball ha permès comprovar amb mostres d’una trentena de pacients, d’abans i de després de sotmetre’s a quimioteràpia, que els nivells d’una altra proteïna, la periostina, són un indicador d’activitat de TGF-β als fibroblasts, i funcionen com un bon marcador de resposta a la quimioteràpia. Així, aquesta resposta era dolenta en aquelles persones a les quals els nivells de periostina eren elevats abans de rebre les primeres dosis o en aquells que eren baixos, però es disparaven després del tractament. Així mateix, en models de ratolí es va certificar que en aquells on es provocaven nivells més alts d’aquesta proteïna, el tractament contra el tumor perd efectivitat.

Els investigadors treballen ara per desenvolupar un nou tipus d’abordatge que permeti restaurar la capacitat de la quimioteràpia sobre les cèl·lules tumorals. Ho han fet en un nou estudi pendent de publicació, i es basa en la combinació de la medicació amb un pèptid que evita que el platí s’acumuli als fibroblasts.