Descobreixen com un tipus de limfòcit ‘recluta’ el sistema immunitari per lluitar contra un dels càncers de mama més agressius

Un tipus concret de limfòcits, les cèl·lules assassines naturals o Natural Killers (NK), conegudes per la seva capacitat antitumoral, també tenen capacitat, en combinació amb el tractament contra un dels tipus de càncer de mama més agressiu, per alertar al sistema immunitari sobre la presència de les cèl·lules canceroses.

Una capacitat que els permet reclutar altres cèl·lules immunitàries per lluitar contra el tumor. Així ho certifica un estudi publicat per la revista Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, que també ha permès descriure un possible biomarcador per identificar les pacients que tindran una resposta positiva al tractament.

L’estudi ha estat liderat per investigadores del Grup de recerca en Immunitat i Infecció de l’Institut de recerca de l’Hospital del Mar. També hi han participat els serveis d’Oncologia de l’Hospital del Mar, de l’Hospital Clínic de València i de l’Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Màlaga. Els serveis d’Anatomia Patològica de l’Hospital del Mar i de la Fundación Jiménez Díaz. També hi ha col·laborat el CIBERONC.

Una alerta davant el tumor

Estudis anteriors del mateix grup havien certificat el fet que la presència de les cèl·lules Natural Killers, un tipus de limfòcit citotòxic que pot matar les cèl·lules tumorals, a l’entorn dels tumors de càncer de mama HER2 positiu, tenia relació amb la resposta de les pacients al tractament amb anticossos antiHER2. Però malgrat aquesta associació, el seu nombre era més baix que el d’altres cèl·lules del sistema immunitari, per la qual cosa, els investigadors sospitaven que també tenien una funció reguladora de la resposta de les defenses del cos davant el càncer.

Aquest nou estudi s’ha centrat a aclarir aquest aspecte. A partir de la comparació del conjunt de l’ARN de biòpsies de tumors de càncer de mama HER2 positiu amb presència de cèl·lules NK i sense aquesta, i de models amb ratolí, el treball ha pogut demostrar que aquestes cèl·lules, en entrar en contacte amb els anticossos que s’utilitzen contra aquests tumors, segreguen dos tipus de petites proteïnes, citocines, i altres factors solubles, que modifiquen el microambient tumoral, fet que facilita l’arribada d’altres cèl·lules del sistema immunitari, reforçant l’acció del tractament contra el càncer.

Font: Hospital del Mar