Demostren l’eficàcia d’un fàrmac per disminuir la metàstasi en càncer infantil i de mama

Un estudi liderat pel grup de Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i per l’empresa biotecnològica BCN Peptides ha demostrat l’eficàcia d’un nou fàrmac, el pèptid sintètic RA08, per disminuir la formació de metàstasi en càncer infantil i càncer de mama.

El treball, publicat a la revista Cellular and Molecular Life Sciences, ha comptat amb la col·laboració dels Serveis d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques, Cirurgia Pediàtrica i Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i de l’Institut de Biomedicina de Sevilla (IBiS).

Recerca_jcc
Foto: Freepik

En estudis previs del grup, s’ha descrit que la presència de nivells elevats de la proteïna diana integrina alfa9 (ITGA9) es relaciona amb un risc alt de patir metàstasi. En aquest treball, els investigadors han analitzat els mecanismes biològics pels quals la ITGA9 afavoreix que les cèl·lules d’alguns tipus de tumors abandonin el tumor primari i viatgin per l’organisme fins a formar una metàstasi en un altre òrgan. En concret, s’ha investigat el paper de la ITGA9 en la invasió tumoral en cèl·lules i models de ratolí de neuroblastoma i de rabdomiosarcoma, dos dels tumors infantils més freqüents.

Els investigadors han identificat que la ITGA9 juga un paper clau en la metàstasi d’aquests tipus de càncer infantil. En concret, s’uneix a proteïnes ADAM i permet l’adhesió de la cèl·lula tumoral amb el seu entorn. A més, té un paper rellevant en la supervivència, proliferació, migració i invasió de les cèl·lules, tots ells factors clau per a la metàstasi. Conèixer aquestes funcions és important per desenvolupar noves estratègies terapèutiques.

Per primera vegada, aquest treball ha demostrat en models preclínics que la inhibició farmacològica de la ITGA9 amb el pèptid RA08 redueix de forma significativa la formació de metàstasi, millorant la supervivència tant en models de ratolí de rabdomiosarcoma i neuroblastoma, com també de càncer de mama. Tots tres tipus de tumors tenen en comú que, tot i que en general tenen una alta supervivència, aquesta disminueix molt quan els i les pacients desenvolupen metàstasi.

Els investigadors destaquen també que el RA08 no presenta toxicitat, ja que no afecta la proliferació de les cèl·lules ni causa toxicitat en models preclínics. En una teràpia per a la prevenció de les metàstasis tenir pocs efectes secundaris és clau per assegurar-ne l’èxit.