Demostren l’efectivitat d’un nou fàrmac per evitar l’aparició i el dolor de les neuropaties derivades de la quimioteràpia

Investigadors de la Unitat funcional de Neuro-oncologia de l’ICO – Hospital Universitari de Bellvitge i de l’IDIBELL, liderats per Jordi Bruna, han testejat amb èxit una nova molècula capaç d’evitar el desenvolupament de neuropaties perifèriques derivades de l’administració de quimioteràpia en pacients de càncer, especialment en càncer de colon, la tercera neoplasia més freqüent del món.

171024-NRL-Grups_P.jpg_1568319604

La molècula, que presenta un mecanisme d’acció totalment nou, suposaria el primer tractament d’eficàcia establerta per combatre aquesta complicació, per a la que fins ara no existeix cap tractament efectiu aprovat.

Un dels principals efectes adversos de certs quimioteràpics utilitzats en el tractament de càncers és la neuropatia perifèrica, que pot provocar sensació de formigueig, adormiment, dolor o alteracions de la funcionalitat dels pacients, entre d’altres.

Aquesta complicació, fins ara, s’ha assumit com cert peatge a pagar malgrat tenir un impacte negatiu demostrat en la qualitat de vida del pacient, encarir les seves cures i moltes vegades impedir l’administració complerta i efectiva del tractament citostàtic, amb la potencial disminució de les probabilitats de supervivència del pacient que això comporta.

Els investigadors de la Unitat del ICO-IDIBELL-HUB van identificar una nova molècula – desenvolupada pel laboratori català Esteve – com a candidata per evitar l’aparició d’aquest efecte advers. “Gràcies a un acord de col·laboració públic-privada, hem pogut dissenyar un estudi clínic de fase 2b (randomitzat amb placebo), fet que ha permès obtenir moltíssima informació a nivell científic – actuació sobre el dolor, fisiopatologia – i extreure conclusions pel que fa al potencial del fàrmac en la prevenció de neuropaties durant el tractament citostàtic”, explica el Dr. Bruna, líder de l’estudi.

Els resultats del treball demostren una disminució en l’aparició de trastorns associats a la disfunció dels nervis en aquells pacients de càncer que van prendre el nou fàrmac.

“Quan es va dissenyar l’assaig, les dades de seguretat provinents del assajos previs limitaven la durada del tractament amb la nova molècula i això va fer que haguéssim de treballar a dosis baixes en relació a la durada del tractament quimioteràpic, però malgrat tot hem obtingut resultats positius i ara ens trobem amb prou informació com per poder ampliar la durada del tractament, amb la qual cosa esperem obtenir resultats encara més satisfactoris” comenta l’investigador.

“Tenint en compte el ritme habitual dels assajos clínics, i que les agències de medicaments solen cursar aprovacions ràpides en patologies greus i orfes de tractament, és probable que el temps d’arribada d’aquest nou fàrmac al mercat sigui força breu, i ens trobaríem davant del primer tractament disponible per a evitar aquest tipus de neuropaties.

A més, és un fàrmac amb d’altres usos mèdics com a analgèsic no opioide”, afegeix Bruna. En qualsevol cas, la millora del control del dolor i la reducció en l’aparició de neuropaties greus representa sens dubte el benefici més destacat del desenvolupament d’aquest novedós fàrmac.