Demostren la relacio directa entre obesitat i càncer de mama

Un grup de científics del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa-Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició (CIBERobn) ha demostrat que l’excés de pes podria promoure la desregulació dels gens associats amb la carcinogènesi, fins i tot abans de la presència d’una lesió tumoral en mama.

L’estudi, dirigit per Ana Belén Crujeiras i publicat a International Journal of Obesity, descriu com els peròxids de lípids secretats pel teixit adipós de les persones que pateixen obesitat es troben entre els factors determinants que indueixen els canvis involucrats en els primers passos del tumor en la glàndula mamària.

investigadors cancer mama
Equip del Ciberobn responsable de l’estudi.

Segons indica la investigadora, “aquests resultats revelen que l’obesitat a llarg termini podria desencadenar el desenvolupament de càncer de mama, i aquesta potencial susceptibilitat es pot detectar en la sang circulant i no és necessària una biòpsia, si bé es necessiten més estudis per avaluar si la predisposició tumoral provocada pel sobrepès es pot prevenir mitjançant una teràpia per reduir l’adipositat “.

L’objectiu d’aquesta investigació, realitzada en rosegadors, va ser analitzar l’efecte de l’excés del teixit adipós i l’expressió de gens implicada en l’estadi inicial dels tumors en la glàndula mamària, examinant a més l’efecte de l’estrès oxidatiu generat en el teixit sobre la susceptibilitat al càncer de mama en persones amb sobrepès.

Pel que sembla, les substàncies secretades pel teixit adipós de l’obès, especialment en el dipòsit visceral, poden induir a la proliferació de cèl·lules epitelials de mama, generant un microambient que altera l’expressió dels gens conductors de la carcinogènesi.

Aquest efecte, indiquen els investigadors del CIBERobn, podria atribuir-se a la peroxidació de lípids, que augmenta amb l’obesitat, com s’ha demostrat per la inducció de la proliferació cel·lular i la regulació de l’expressió gènica d’una manera similar a l’observada en els animals objecte d’estudi.

Segons assenyala Crujeiras, “la regulació dels gens estudiats associats a l’origen tumoral observats en els models animals es reprodueix en els leucòcits de dones obeses i només els relacionats amb la proliferació cel·lular i oncogens es manifesten en pacients amb càncer de mama amb sobrepès, en relació als pacients amb la malaltia i pes normal “.