Creen la beca Armangué d’investigació translacional en càncer

El grup empresarial Ferrallats Armangué, amb seu a Celrà (Girona), ha signat un conveni amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) a Girona per crear la beca Armangué d’investigació translacional en càncer. Aquesta beca ha de permetre la contractació permanent d’un investigador per al laboratori que l’Institut Català d’Oncologia (ICO) té a les noves instal·lacions de l’IDIBGI a Salt (Girona).

beca cancer
El Grup Armangué es dedica des de fa més de 25 anys a la fabricació i venda d’armadures d’acer per a formigó i té més de 150 treballadors repartits en cinc fàbriques. El propietari i fundador, Joan Armangué, es va posar en contacte amb l’IDIBGI-ICO Girona arran de la notícia apareguda als mitjans de comunicació sobre l’estudi que confirma la capacitat antitumoral en humans de la silibinina, una substància natural que s’extreu del card marià.

Joan Armangué destaca la importància de la recerca que es du a terme a Girona: “la investigació de qualitat no només està centralitzada a Madrid o Barcelona. A l’anomenada perifèria també es fa molt bona recerca”. A més, confia que accions com aquestes puguin animar altres empreses i incentivar la col·laboració entre el món empresarial i el científic per mirar de trobar solucions a un problema “que afecta moltes famílies del nostre entorn.”

Per la seva banda, el doctor Javier Menéndez, cap del Laboratori de Metabolisme i Càncer de l’ICO Girona-IDIBGI, dins el Programa contra la resistència terapèutica del càncer (ProCURE) que l’ICO desenvolupa a l’IDIBGI a Salt, valora molt positivament aquesta iniciativa i obre una porta a incentivar aquest tipus de mecenatge, que és molt habitual en altres països, com els Estats Units d’Amèrica: “la investigació no només ha de dependre dels fons públics. És la societat en el seu conjunt la que ha d’implicar-se”.

Aquesta beca possibilitarà la consolidació de les línies de recerca en càncer de còlon i de pulmó que el grup del Dr. Menéndez desenvolupa actualment en col·laboració amb els doctors Bernardo Queralt i Joaquim Bosch, que formen part del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO-Girona.